Hopp til hovedinnhold


Vi får ikke vite om sykehustabber

Oslo universitetssykehus har hemmeligholdt flere hundre alvorlige episoder for publikum det siste året, skriver NRK Østlandssendingen.
Sykehusene har plikt til å melde fra om alvorlige hendelser til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, men det er det ikke alle som gjør.
Siden juli i fjor har sykehusene også vært pålagt å offentliggjøre såkalte 3.3-meldingene i anonymisert form på internett.
Men Oslo universitetssykehus (OUS) mener det går på personvernet løs å offentliggjøre informasjon om feil og uønskede hendelser.
– Derfor har sykehuset latt være å fortelle folk om flere hundre alvorlige feil det siste året, sier leder for pasientsikkerheten ved OUS, Anders Baalsrud til NRK.
– En del av disse sakene er gjenkjennbare. Ikke av folk flest, men av alle mennesker som har hatt en rolle i en konkret hendelse. Det betyr at leger, sykepleier, pasient og pårørende vet hvem som har vært involvert.

– Enkelt å anonymisere

Pasientombudet i Akershus skjønner ikke helt dette argumentet.
– De som har hatt en rolle i disse sakene vet jo hva som har skjedd. Man røper jo ikke noe taushetsbelagt eller sier noe de ikke vet fra før av. Og når sakene kommer inn til Fylkesmannen kan pressen uansett be om innsyn. Det er etter mitt syn fullstendig uproblematisk, sier Knut Fredrik Thorne.

Har lagt ut ni

Eksempler på hendelser det er snakk om kan være en ambulanse som er forsinket, eller en operatør på AMK som gjør en feilvurdering når noen ringer inn en nødmelding.
Viseadministrerende direktør Stein Vaaler ved Ahus tror åpenhet om feil og nestenulykker er viktig for at sykehus skal kunne lære og bli bedre.
Les mer om saken hos NRK