Hopp til hovedinnhold


VG-avsløring: Maktspillet om nødsentralene

Til tross for at Storting og regjering har bestemt at nødsentralene i Norge skal samlokaliseres, har det i kulissene gjennom flere år utspilt seg en maktkamp mellom Politidirektoratet (POD) og resten av justis- og beredskaps-Norge, skriver VG.
Siste fra VG: POD beordret politimesteren i Bodø til å trekke seg ut av samarbeidet om felles nødsentral 

Les også: Ønsker fortsatt samlokalisering i Drammen

Bakgrunnen er flere nasjonale krisesituasjoner der kommunikasjonen mellom de tre blålys-etatene har sviktet. Konklusjonen i en rekke granskninger og utredninger har vært at man kan sikre et bedre og tettere samarbeid ved å flytte sammen.
Vedtaket i Stortinget fastslår at politi og brann skal samlokaliseres så raskt som mulig, og det skal settes av plass til at også helse kan flytte inn i de samme operasjonssentralene.
Til nå ukjente dokumenter som VG har fått innsyn i, avslører hvordan POD, helt siden 2014, ved en rekke anledninger har forsøkt å presse sine overordnede i Justisdepartementet til å fjerne samlokaliseringen fra «Nærpolitireformen».
Da politikerne gjorde vedtaket hadde Norge kun én samlokalisert operasjonssentral, SAMLOK i Drammen. Denne ble av Justisdepartementet pekt ut som selve «konseptet» for fremtidens nødmeldingssentraler.
Det kom ikke som en stor overraskelse for noen da POD på politifaglig grunnlag anbefalte at hovedsetet i Norges nest største politidistrikt, Sør Øst, skulle ligge i Drammen.
I Tønsberg var det først resignasjon da anbefalingen fra POD kom. Men så fikk Fossen nye signaler fra POD-ledelsen: Den opprinnelige anbefalingen om Drammen var på ingen måte hugget i sten. Tvert imot ble hun oppfordret av politidirektøren selv til å komme opp med nye løsninger som kunne utfordre PODs konklusjon om Drammen. Det gjorde hun.
I løpet av en høringsrunde på seks uker snudde POD - og valgte Tønsberg i stedet for Drammen. Et halvt år etter Nærpolitireformen ble vedtatt, vedtok POD å nedlegge SAMLOK i Drammen.
Konflikten rundt samlokalisering var i dagene etter stortingsvedtaket så betent at POD stoppet arbeidet med å velge hovedseter for de nye politidistriktene.
 
Hvordan kunne den eneste operasjonssentralen som fikk godkjent-stempel etter 22. juli bli besluttet nedlagt?
Det man i Drammen imidlertid var uvitende om, var den intense maktkampen som hadde rast mellom Regjeringen ved Justisdepartementet og deres underorgan POD i det siste trekvart året før beslutningen.
Helt siden 2014 har POD advart Regjeringen ved Justisdepartementet mot å tvinge politiet inn i en samlokalisering med de to andre blålysetatene - uten at dette blir grundig konsekvensutredet på forhånd.
Ikke bare reserverte POD seg mot den mest ambisiøse samlokaliseringen av alle de tre nødetatene. POD ville heller ikke gå i tospann med sine kolleger i brannvesenet.
I Drammen har man aldri helt forstått hva som traff dem da POD plutselig snudde og SAMLOK ble vedtatt nedlagt den 16. desember 2015 .
– Hva skjedde på oppløpssiden? Det at Vestfold plutselig har et høringssvar som er så «spot on» og innfrir alle kravene til POD? Det er litt rart. Det er nesten sånn at man kan tro de fikk hjelp til å skrive svarene, under Lise-Mette Lindland, som er avdelingssjef for AMK-sentralen i Drammen.
VG møter ledelsen i de tre nødetatene i Drammen. I løpet av første kvartal 2018 stenger dørene til den toppmoderne operasjonssentralen. De som jobber der, syns fremdeles det er uforståelig at Tønsberg kunne vinne dette slaget.
Les mer om saken hos VG