Hopp til hovedinnhold


Vestre Viken topper statistikken i 1. tertial 2019 på gjenoppliving etter hjertestans

Tall som Helsedirektoratet har publisert viser at Vestre Viken helseforetak har de beste tallene i landet når det gjelder vellykket gjenoppliving etter hjertestans, skriver Vestre Viken i en nyhetsmelding.

Vestre Viken HF topper statistikken over vellykket gjenoppliving etter hjertestans, viser tall fra Norsk hjertestansregister som er publisert av Helsedirektoratet.
Dette gjelder andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus og som fikk tilbake egen hjerterytme i ambulansen.
Kommentar fra Ambulanseforum:
I statistikken på Helsedirektoratets side kan man se kurvene fra tertial til tertial om man klikker seg innover her. 
Der topper Vestre Viken med 37 % som får igjen hjerterytmen i 1. tertial 2019, etterfulgt av Finnmarkssykehuset med 33% og Oslo universitetssykehus med 32 %. I samme tertial ser man også at Vestre Viken topper statistikken over at tilstedeværende har startet gjenoppliving før ambulansens ankomst med hele 93,3% om man velger kvalitetsindikator «Hjerte-lungeredning før ambulansen kommer fram på hjertestans».
Ser man nærmere på kurvene ser man at prosentandel ROSC (return of spontanous circulation) svinger veldig per tertial i alle helseforetak.
Et eksempel er Helse Førde som har 50 % som får ROSC i 1. tertial 2017, men er nede i 8,7 % i 2. tertial 2018. Derfor er det nok mer korrekt å se på trender i lengre perspektiv.
Kommentar slutt.
Nyhetsmelding fortsettelse:

Publikum har en viktig rolle

Klinikk for prehospitale tjenester, som omfatter AMK, ambulanse, luftambulanse og pasientreiser, er glad for tallene som presenteres.
– Det er flere forhold som bidrar til det gode resultatet. Den viktigste faktoren er at publikum/pårørende varsler og starter med hjerte- og lungeredning umiddelbart og får god veiledning av AMK-sentralen. Vi ser resultater av det gode samarbeidet med akutthjelpere i kommunene i Buskerud. AMK kaller alltid ut nærmeste ressurs-ambulanse/akutthjelper ved hjertestans, forteller Inger Lise Hallgren, klinikkdirektør for prehospitale tjenester i Vestre Viken HF.
I Nordre Buskerud rykker luftambulanselegen ut med enten helikopter eller bil. I Søndre Buskerud er det innført et tiltak med legebemannet utrykningsbil på dagtid.

Jobber målrettet

Internt har klinikken over tid jobbet målrettet for å øke andel overlevelse. Det har vært et fokusområde hos AMK-sentralen og ambulansetjenesten. Klinikken har også etablert legebemannet utrykningsbil.
– Det er skapt en kultur der det oppleves «stuerent» å se og vurdere kvaliteten på arbeidet som utføres og gi tilbakemeldinger til personellet, forteller Hallgren.

Går gjennom lydlogger

Hos AMK-sentralen har det gjennom flere år vært jobbet med at operatørene skal ha fokus på en rask identifisering og respons av hjertestans når folk ringer inn til sentralen.
Å oppdage hjertestans raskt medfører at pårørende/publikum kan starte hjerte og lungeredning (HLR) med veiledning umiddelbart.
For å sikre kompetansen er det gjennomført en hjertestansstudie i sentralen, der flere hundre lydlogger er gjennomgått for å identifisere forbedringsområder. Operatørene har deretter vært på kurs og det gjennomføres jevnlige evalueringer av samtaler.

Rykker ut raskt

I ambulansetjenesten er det et fokus at ambulansepersonell responderer og rykker ut raskt.
Gjennomgang av  journaler for å sikre bedre kvalitet på utført HLR er noe av det som gjøres. Etter gjennomgangen gis det tilbakemelding til hver enkelt ambulansearbeider om rutiner er fulgt og dokumentert.
– Det har vært økt faglig fokus i ambulansetjenesten gjennom bedre opplæring i hjerte- og lungeredning, strammere utsjekking av personell, egentreningsprotokoller, individuell oppfølging av personell og mer fokus på HLR-kunnskap i ambulansetjenesten av seksjonsinstruktørene, forteller klinikkdirektør Inger Lise Hallgren.

Gir ekstra motivasjon

Tilbakemeldingen om at godt og fokusert arbeid gir gode resultater skaper ekstra motivasjon til å forbedre seg ytterligere.
– Prehospitale tjenester arbeider sammen med Helsedirektoratet i prosjektet «sammen redder vi liv», hvor målet er å redde 200 flere liv etter hjertestans.  I vår fikk klinikken tildelt 10 millioner kroner av Innovasjon Norge til å utarbeide et system for videosamtale med innringer til AMK-sentralen. Prosjektet skal samarbeide med kommunene. En av gevinstene med dette prosjektet er at AMK-operatøren bedre kan vurdere situasjonen og gir riktig veiledning av blant annet hjerte- og lungeredning, sier klinikkdirektør Inger Lise Hallgren.
Les hele nyhetsmeldingen hos Vestre Viken