Hopp til hovedinnhold


Vesterålen Regionråd ber om avvikling av omstridt vaktordning for ambulansen

Vesterålen Regionråds arbeidsutvalg vedtok onsdag at de mener hjemmevaktordninga i ambulansetjenesten bør avvikles, melder Vesterålen Online.
Bakgrunn: Dør folk saktere i distriktene enn i større sentra?
Les også: – Enkelte ansatte har vakt 102 timer i uka
Mer: Styreleder i NLSH - ingen god situasjon dette vi ser nå
Samtidig uttrykker de bekymring for at Vesterålens ambulansenett vil bli ytterligere overbelasta om Lødingen-ambulansen avvikles.
I uttalelsen skriver de at de har registrert et høyt press på ambulanseansatte og at det kan være vanskelig å stille med alle tilgjengelige biler på grunn av sykdom, hvile eller samtidighet (andre oppdrag).
«Vi ser med bekymring på beredskapen i kommunene våre. Vaktordningen som foreligger, antall ambulansebiler og nedleggelse av ambulansen i Lødingen, gir, etter vår mening, et for dårlig tilbud til våre innbyggere,» skriver de i sin uttalelse.
Tidligere: Vesterålen krever ambulansemøte
Les også: Arbeidstilsynet skal inspisere ambulansen ved NLSH Vesterålen 
De mener at vaktordninga medfører stor overtidsbelastning og økt sykefravær, og at noe må gjøres. De mener dessuten at aktiviteringstida - tida fra ambulansen er beordret utkalt til den rykker ut, alltid skal være to minutter. Den er nå to minutter ved tilstedevakt, altså når de ambulanseansatte er på stasjonen, og ti minutter ved hjemmevakt.
Dette betyr at hjemmevaktordninga må avvikles, skriver rådet.
Rådet er svært bekymra for at ambulansestasjonen i Lødingen kan legges ned og flyttes til Evenskjer. Det kan gjøre at ambulansesituasjonen i Vesterålen blir verre, er deres syn.
Les mer om saken hos Vesterålen Online