Hopp til hovedinnhold


Vernedraktene kommer!

NBC senteret på Ullevål har kjøpt vernedrakter til ambulansetjenesten etter et større anbud. I uke 12 sendes de ut til helseforetakene i Norge. Skal de plasseres i ambulansen? Endrer det rutinene?

NBC senteret på Ullevål har kjøpt vernedrakter til ambulansetjenesten etter et større anbud.  I uke 12 sendes de ut til helseforetakene i Norge. Skal de plasseres i ambulansen? Endrer det rutinene?

Forkortet artikkel fra Ambulanseforum nr. 1 2011

Abonnere på Ambulanseforum? Trykk her!

Nukleær, biologisk og kjemisk forurensning (NBC) er noe vi også må forholde oss til i ambulansetjenesten. Beredskapen for CBRN (chemical, biological, radioactive og nuclear) er endret i Norge etter angrepet i New York 11. september 2001.

Så svaret på ingressen over er både ja og nei.

- Det blir sendt ut to komplette drakter med maske og filter til alle døgnbiler i Norge, sier Anders Dybwad på NBC senteret.

Hva skal man gjøre med draktene?
- Det er opp til tjenestene rundt omkring hvor de ønsker å gjøre av draktene.  Vernedressene kan plasseres i døgnbilen, om det er plass. De kan plasseres på ambulansestasjonen, knyttes til den operative uteledelsen i byene eller de kan plasseres på brannvesenets biler. Uansett hvilken løsning man velger lokalt, er hensikten at draktene skal være raskt tilgjengelig for ambulansepersonellet på et bekreftet eller mistenkt CBRN skadested.

Trengs det kursing?
- Vi vil komme rundt på regionale samlinger slik at nøkkelpersonell kan ta med seg kunnskapen ut til sine.

NBC senteret vært på fagdager rundt omkring i hele landet, og de har utgitt en egen håndbok som også er tilgjengelig på internett (http://nbcsenteret/ulleval.no). Der står det utfyllende om nye prosedyrer ved håndtering av nukleær, biologisk og kjemisk forurensning.

Oslo og Akershus kommer med en rapport om hvordan de ønsker å løse dette. Det trenger ikke være en mal for andre, men kan gi ideer til tilpasning i egen avdeling.

Altså endrer dette rutinene?
- Ambulansepersonell skal fremdeles ikke inn i ”hot zone”, altså steder hvor luften kan være forurenset. De skal ha på seg vernedrakt for å ta imot pasienter på en samlingsplass hvor det kan være avdunsting fra pasient og redningspersonell, eller hvor klær, hud eller hår kan være forurenset med farlige stoffer som kan smitte over på hjelperne.

Ambulansepersonell skal altså inn i overgangen mellom varm og kald sone i vernedrakt. Man kan altså ikke stå med hendene i lommen og vente til pasienten kommer ferdig renset ut lenger.

- Fokuset er at vi har en større sjanse til å redde liv. Systemet har ikke hatt nok fokus på å redde liv eller helse.