Hopp til hovedinnhold
113. Illustrasjonfoto: Therese B. Kirkesæther
Nødnummer 113. Illustrasjonfoto: Therese B. Kirkesæther


AMK og ambulansetjenesten når ikke krav til aksess- eller responstid

Helsedirektoratet er her med sin årlige rapport som viser tallene for 2013.

Nesten 852.000 hendelser ble registrert hos AMK-sentralene i 2013. Dette er en økning på to prosent fra året før. Nesten halvparten av disse ble formidlet via nødnummer 1-1-3, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

I 2013 utførte ambulansetjenesten 650.919 oppdrag med bil eller båtambulanse etter at en hendelse ble registrert i AMK. Dette er en økning på nær tre prosent fra 2012.

Svartid

Statens Helsetilsyn har satt krav til svartider for henvendelser til nødnummer 1-1-3. 90 prosent av henvendelsene skal besvares innen 10 sekunder. Ingen anrop skal være ubesvart etter 20 sekunder.
Tallene for april til desember 2013, viser at ingen av helseregionene nådde denne målsetningen.
Se statistikken hos Helsedirektoratet

Utrykningstid

Stortinget har anbefalt at når det skjer en akutt hendelse som krever ambulanse, så skal den i 90 prosent av tilfellene rekke fram til skadestedet innen 12 minutter i tettbygde strøk og 25 minutter i ikke-tettbygde strøk.
Oversikten til Helsedirektoratet viser hvor lang tid det tok før 90 prosent av ambulansene ankom skadestedet, og indikerer at helseregionene ikke nådde Stortingets målsetting i 2013.
I tettbygd strøk er gjennomsnittet av 90-percentilen i Norge 18,7 minutter. Helse Vest kommer best ut med 18,1 minutter, mens Helse Nord har en gjennomsnittlig responstid på 24,3 i tettbygde strøk.
I spredtbygde strøk ligger responstiden jevnt over på 31-32 minutter for alle helseforetakene, ifølge Helsedirektoratet.

Økt antall henvendelser

Ved AMK-sentralene ble det registrert 889.644 henvendelser via ulike telefonnummer (blant annet nødnummer 1-1-3) og bestilling på web.
At antall henvendelser er høyere enn antall hendelser betyr at flere kan ringe inn for å melde fra om en og samme hendelse.
Nødnummer 1-1-3 mottok 383.649 primære henvendelser. Pasient, pårørende eller publikum står for 70 prosent av henvendelsene til 1-1-3.
Se oversikten hos Helsedirektoratet