Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Helsedirektoratbygget 2008, kilde: Wikimedia Commons


– Verdiløs nødnettveileder mener allmennmedisinerne

Norsk forening for allmennmedisin mener den foreslåtte veilederen for nødnett er verdiløs og og kritiserer Helsedirektoratet for dårlig arbeid med veiledere, ifølge Dagens Medisin.
 Helsedirektoratet tar kritikken alvorlig.
«Ingen brukere av helseradioene vil ha nytte av dette dokumentet. Det er vanskelig å se at andre kan ha det. Vi beklager at sentrale helsemyndigheter ikke forstår behovene i klinikk og bruker krefter på en slags kvalitetssikring på et helt galt nivå,» heter det i høringssvaret fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA).
Foreningen mener at veilederen ikke gir hjelp til hvordan helsetjenesten bør kommunisere og samhandle.
Leder av NFA, Marit Hermansen, er bekymret over det hun mener er dårlig arbeid fra Helsedirektoratet.
– Vi bombarderes med veiledere og retningslinjer, dels på skrevet på et overordnet nivå, dels at nivåene blandes og dels av det ikke er noe allmennmedisins perspektiv. Vi er generelt bekymret for arbeidet med retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratets side, sier Hermansen til Dagens Medisin.
Hun legger til at NFA i sitt arbeidsprogram har et mål om å arbeide for bedre retningslinjer og veiledere.
Tar kritikken alvorlig
Kristin Cordt-Hansen, fungerende direktør i Divisjon spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet, tar kritikken på alvor.
– Vi tar kritikken fra Marit Hermansen alvorlig.  Hvis hun som leder av en av de største fagmedisinske foreningene mener det er et generelt problem at våre veiledere og retningslinjer ikke fungerer for allmenmedisinere, må vi se på hva vi kan gjøre med det, sier Kristin Cordt-Hansen til Dagens Medisin.
Hun understreker at direktoratet bruker sentrale fagfolk fra de aktuelle fagmiljøene i arbeidet.
Les mer om saken hos Dagens Medisin