Hopp til hovedinnhold
ØYNE I FELT: – I noen tilfeller er ambulansepersonell de første øynene fra helsevesenet som får et innblikk i hjemme og sosialsituasjonen til pasienten. Dette gjør at ambulansepersonell sitter på observasjoner som kan være viktig i vurderingen av denne pasientgruppen. Eldre dame med omsorgsgiver. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.


Verdien av prehospital screening: skrøpelige eldre

De mest kompliserte pasientene? Geriatriske pasienter har gjerne sammensatte problemstillinger kombinert med diffuse symptomer. Hvordan fange opp de som står i fare for å få en forverret tilstand og bli reinnlagt gang etter gang?

Ambulanseforum nr. 4 2018. Tekst: Live Oftedahl.

– Eldre pasienter er en kompleks og utfordrende gruppe og bør vurderes på en mer målrettet måte, skriver Michael Nemopuceno, Joachim Studsrud og Gaute Ravndal i sin bacheloroppgave på OsloMet – storbyuniversitetet.

I oppgaven har de undersøkt ulike screeningverktøy for eldre.

Så på fire forskjellige screeningverktøy

Screeningverktøy har ikke som mål å diagnostisere en pasient, men kan brukes som et verktøy for å påvise sykdom eller risikofaktor for sykdom ved hjelp av en standardisert undersøkelse.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.