Hopp til hovedinnhold


Venting gir bedre akutthjelp

To år med utplasserte ambulanser langs E18 har gjort at helsepersonell er tidligere på plass enn før på akuttoppdrag. Nå vurderes en utvidelse og forbedring av ordningen, ifølge Budstikka.

Mange har nok sett ambulansen der den står langs E18 på Shell-stasjonen ved Strand. Eller ved bensinstasjonen på Hvalstad.
Grunnen til at de gule bilene står der er ikke at de som bemanner dem skal nyte kaffen i fred. De står der fordi pasienter som trenger akutt hjelp skal få det raskest mulig. Da er det i mange tilfeller avgjørende å komme seg raskt ut på E18.
– Anbefalt krav til responstid er 12 minutter, og vi opererer etter det målet. Men etter innføringen av disse beredskapspunktene, har vi i snitt hatt en forbedring på rundt to minutter per akuttoppdrag, og det er disse pasientene vi skal nå raskest, sier Karianne Holm Aune, områdeleder Vest i ambulanseavdelingen hos Oslo universitetssykehus.

Økning i antall oppdrag

Ordningen med utplasserte ambulanser langs E18 startet i 2017. Da var fasiten for ambulansene i Asker og Bærum at de oppfylte 12-minutterskravet i 70 prosent av utrykningene. Ved utgangen av 2018 hadde andelen økt til nesten 80 prosent.
– Til tross for økning i antall oppdrag, er vi blitt kjappere, og det uten at vi har hatt økning i ressurser, sier Aune.
Da beredskapspunktene ble opprettet, hadde ambulansetjenesten rundt 15.000 oppdrag hvert år i Asker og Bærum. Nå har dette tallet økt med 1.200 oppdrag til en årlig mengde på i overkant av 16.000 oppdrag.

Veiarbeid og rushtrafikk

Geir Østern har jobbet i ambulansetjenesten siden 2004. Han ser verdien av beredskapspunkter, fordi minuttene går fort når man rykker ut fra Bærum sykehus og skal ut på E18.
– Det er mye trafikk som skal ned til, og ut på, E18 i rushperiodene. Og i Brynsveien fra sykehuset ned mot Valler videregående skole og videre til Sandvika er det lang kø om morgenen. I tillegg skaper eksempelvis veiarbeid på småveiene utfordringer, sier Østern.
– Vi er der for pasienter i en sårbar og vanskelig situasjon. Jeg ser det har en betydning for den eller de vi skal hjelpe at vi kommer raskest mulig frem, sier han.
Østern får selv erfare dette denne morgenen han bemanner akuttbilen på Strand. Et hasteoppdrag til en adresse to-tre minutter unna tikker inn på skjermen i bilen. Dermed er hjelpen på plass langt tidligere enn om utgangspunktet hadde vært Bærum sykehus.
Og når Østern forlater posisjonen på Strand, sendes en ny bil for å ivareta beredskapspunktet. Såfremt det er ledig ambulanse, skal det nemlig stå en gul bil på Strand mellom klokken 08 og 22 i ukedagene, mens man i helgen plasserer ut ambulanse «når det er fornuftig».

Oppretter nye punkter

– Hva har de ansatte sagt om disse to årene, med venting i ambulanse og dobesøk på bensinstasjonen?
– I innkjøringen gikk ikke alt knirkefritt, men det har vært få, om noen, avvik i tilknytning til ordningen så langt, sier Holm Aune.
– Rutinen per i dag tilsier at man ikke skal vente over en time på Strand. Men vi vet at det forekommer utfordringer som gjør at noen blir stående lenger, legger hun til.
Resultatet som er oppnådd på to år gjør at ambulanseavdelingen nå ser på en utvidelse og forbedring av venteordningen. Blant annet vurderes det å opprette et såkalt Beredskapspunkt 2.
– Her er det mulig å plassere ambulansen under tak og de ansatte får et oppholdsrom. Dermed har de et ordentlig ventested og ambulansen må ikke gå på tomgang, forklarer Holm Aune.
På disse punktene er det tenkt at man kan vente i inntil fire timer fordi det er gode nok fasiliteter for både personell og ambulanse.
Les mer om saken hos Budstikka