Hopp til hovedinnhold


Ventet seks timer på ambulanse

En Nes-kvinne med hjertesvikt måtte vente seks timer på at ambulansen skulle overføre henne fra Kongsvinger sykehus til Ullevål. Hun har klaget til Helsetilsynet.

En Nes-kvinne med hjertesvikt måtte vente seks timer på at ambulansen skulle overføre henne fra Kongsvinger sykehus til Ullevål. Hun har klaget til Helsetilsynet.

Les hele saken på Raumnes nettside: Ventet seks timer på ambulanse

En kvinne fra Nes har klaget til Helsetilsynet for behandlingen hun fikk ved Kongsvinger sykehus tidligere i år. På grunn av pusteproblemer og sterke smerter og hevelser i en fot oppsøkte kvinnen legesenteret på Årnes, og hun ble etter hvert lagt inn på Sykehuset Innlandet på Kongsvinger, som er lokalsykehuset til nesbuene.

Her ble det etter hvert konstatert at kvinnen hadde væskeansamling på hjertesekken, og hun måtte overføres til Ullevål sykehus.

– Jeg gråt og gråt
– Hjertelegen tok kontakt med Ullevål umiddelbart, da det var dit jeg måtte for å ordne dette. Dette hadde de ikke kompetanse til på Kongsvinger, skriver kvinnen i sin klage til Helsetilsynet. Nesbuene tilhører dekningsområdet til helseforetaket Akershus universitetssykehus, men innbyggerne har likevel Sykehuset Innlandet på Kongsvinger som lokalsykehus.

Ansvaret for å gi nesbuene en ambulansetjenste er det imidlertid Ullevål universitetssykehus som har, og denne blandingen kan tydeligvis medføre problemer. Dette fikk Nes-kvinnen med hjertesvikt smertelig erfare tidligere i år.

Til tross for at Kongsvinger sykehus hadde flere ambulanser som ikke var på oppdrag måtte kvinnen med hjertesvikt vente seks timer på at ambulansen skulle overføre henne til Ullevål.

– Jeg opplevde disse seks timene som et helvete. Er jeg ikke mer verdt enn dette gikk gjennom hodet mitt (...) Jeg gråt og gråt og visste ikke om livet ville ende, skriver kvinnen i sin klage.

Ledige ambulanser
I følge avtalen om ambulansetransport på tvers av opptaksområde skal planlagte ambulansetransporter dekkes av den ambulansetjenesten hvor pasienten har sin registrerte bostedadresse. Siden nesbuene tilhører dekningsområdet til ambulansetjenesten ved Ullevål universitetssykehus var dette helseforetaket ansvarlig for at Nes-kvinnen ble transportert fra Kongsvinger til Ullevål.

Dermed ble ambulansene på Kongsvinger stående i ro, og hjertepasienten måtte smertelig vente til ambulansen fra Oslo ankom Kongsvinger.

– Jeg spurte om jeg kunne kjøre henne selv, men det var ikke forsvarlig da for mye rist kunne gi pustevansker. Derfor måtte det være en ambulanse med surstoff som fraktet henne, skriver faren til kvinnen til Helsetilsynet.

Ingen datter å miste
Nes-kvinnen hadde pusteproblemer og opplevde betydelige smerter, og hun fryktet for at hun skulle dø i påvente av ambulansen. Faren til Nes-kvinnen hevder han purret på ambulansen flere ganger, og han truet med å anmelde Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK). – Jeg hiver meg opp av stolen og forteller legen at nok er nok. Jeg har én datter, og ingen å miste, forklarer faren i klagen til Helsetilsynet.

Hjertesvikt
På Ullevål universitetssykehus ble Nes-kvinnen tatt i mot av hjertespesialister, og i følge kvinnen ble det ble konstatert at hun hadde en væskeansamling på én liter på hjertesekken grunnet hjertesvikt.

Nes-kvinnen og faren ber i sin klage Helsetilsynet ta stilling til om nesbuene får et forsvarlig helsetilbud. – Er dette et forsvarlig helsetilbud for oss som bor i Nes? Hvorfor må nesbuer ha ambulanse fra Oslo og Akershus når de skal transporteres fra Kongsvinger til Oslo?, spør Nes-kvinnen og hennes far.

Et svekket helsetilbud?
Hadde nesbuene hatt Akershus universitetssykehus (Ahus) som lokalsykehus ville imidlertid ledige ambulanser på Ahus umiddelbart ha kunnet fraktet kvinnen til Ullevål, siden dette da ville ha vært en transport innenfor samme opptaksområde.

Spørsmålet er dermed om denne ansvarsblandingen mellom sykehustilbud og ambulansetilbud i realiteten medfører at nesbuene får et svekket helsetilbud. Dette er spørsmål Nes-kvinnen og faren også reiser i sin klage til Helsetilsynet.

– Hvorfor skal nesbuer sendes til Kongsvinger sykehus når vi får problemer med å komme derifra fordi vi er nesbuer? Hvorfor kan ikke ambulansen til Hedmark brukes i transport fra Kongsvinger til Oslo? Jeg ber om et svar snarest, da dette dreier seg om folks liv og helse i Nes, skriver Nes-kvinnen til Helsetilsynet.