Hopp til hovedinnhold


Vellykket ambulanseprosjekt blir permanent

Et forsøk ved et sykehus i Sverige hvor behandlingen av mistenkt hoftefraktur starter allerede i ambulansen og går utenom akuttmottaket, viser at ventetiden til operasjon kortes ned med over seks timer.

Et forsøk ved et sykehus i Sverige hvor behandlingen av mistenkt hoftefraktur starter allerede i ambulansen og går utenom akuttmottaket, viser at ventetiden til operasjon kortes ned med over seks timer, skriver Ambulansforum.

Danderyds sjukhus startet i vår et prosjekt hvor behandlingen av mistenkt hoftefraktur starter allerede i ambulansen. Gode resultater gjør at ordningen gjøres permanent fra høsten av.

Målet med prosjektet var at pasienter med mistenkt hoftefraktur skal få raskere og bedre behandling før operasjon. Behandlingen i ambulansen erstatter behandlingen på akuttmottaket ved at ambulansen meddeler røntgen at pasienten er på vei.

Under transporten tar ambulansepersonellet EKG, gir smertelindring, drypp og eventuelt oksygen. På sykehuset transporteres pasienten direkte til røntgen i stedet for til akuttmottaket som man gjorde før.

Når røntgen er tatt får pasienten komme til ortopediavdelingen og forberedelsene til operasjon starter.

Rask behandling av pasienter med akutt behov for hoftefratkuroperasjon påvirker pasientens overlevelse, funksjonsnivå, minsker komplikasjoner og forbedrer pasientens livskvalitet.

Les mer om saken på ambulansforum.se