Hopp til hovedinnhold
Fra workshop i Pit crew CPR som må til for å gjøre optimal AHLR. Ambulanseforum 2017 ©Fredrik Naumann/Felix Features


Veilederutdanning på masternivå – åpner for paramedics

Veiledning i praksis blir åpent for paramedic-utdannede med 60 studiepoeng. Studiet er gratis og søknadsfristen løpende.

Fra Ambulanseforum nr. 2 2019. Tekst: Live Oftedahl

På nyåret ble det bestemt at «Videreutdanning i veiledning av studenter i praksisstudier», 10 studiepoeng fra våren 2019 også kan søkes på av ambulansearbeidere med Nasjonal Paramedic Utdanning.

«Ambulansefagarbeidere kan søke opptak med grunnlag i realkompetanse til dette veiledningsstudiet.

Krav er:

• Fagbrev i ambulansefaget

• Autorisert fagarbeider i ambulansefaget

• Minimum 4 års arbeidserfaring

• Nasjonal Paramedic Utdanning (minimum 60 stp.)

Arbeidserfaring defineres som lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring innen helse- og sosialfaglig område. Den nasjonale paramedicutdanningen kan inngå i arbeidserfaringen.»

Veilederutdanningen skal dekke kompetansebehovet som kreves av veiledere som har studenter i praksis.