Hopp til hovedinnhold
Innsatsleders kommandoplass (ILKO) på Sivilforsvarets samvirkekurs. Er de enige seg imellom om hva samvirke egentlig er?


På høring: Veileder for helsetjenestens organisering på skadested ved større hendelser

Helsedirektoratet er i ferd med å ferdigstille arbeidet med en nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested ved masseskadehendelser og storulykker.

Avdeling Medisinsk Nødmeldetjeneste i Helsedirektoratet ved Bjørn Jamtli og Janne Kristine Kjøllesdal

Formålet med den nye veilederen er å avklare ansvarsforhold og skissere sentrale prinsipper og hovedoppgaver for helsetjenestens innsats ved masseskadehendelser og storulykker.

Veilederen sendes ut på en bred ekstern høring i midten av april med høringsfrist medio juni 2016. Helsedirektoratet tar sikte på at veilederen skal ferdigstilles i løpet av sommeren og tre i kraft fra høsten 2016.

Veilederen skal beskrive hovedprinsipper for organisering av helsetjenesteinnsatsen ved større hendelser, uten å beskrive alle fasetter og eventualiteter.

Det vil heller ikke bli gitt faglige retningslinjer for behandling av den enkelte skadde pasient eller detaljerte krav til lokalt planverk.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.