Hopp til hovedinnhold


– Lang vei å gå før hjerneslag-behandlingen bedres

Norge er gode på å behandle hjerneslag i sykehus, men generalsekretæren i Norsk Luftambulanse mener vi har mest å hente på å måle effekt av behandlingen før sykehusinnleggelsen, sier han til Dagens Medisin.

Dagens Medisin fortalte nylig at Norge har «verdensrekord» i behandling av hjerneslag. Nå behandles 93 prosent av hjerneslagpasienter i slagenhet, noe faglig leder Bent Indredavik i Hjerneslagsregisteret var godt fornøyd med. Alle gleder seg imidlertid ikke like mye over tallene.
Generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse sier til Dagens Medisin at han er «litt oppgitt» over hvor stor betydning disse tallene tillegges.
– Denne målingen sier i hovedsak bare hvordan sykehusene presterer, ikke om utfallet etter hjerneslag faktisk blir bedre for dem som rammes. For det er i det prehospitale rom, altså før pasienten kommer til sykehuset, man kan hente ut mest effekt av behandlingen, sier han.
– Store forbedringspotensialer
Lossius poengterer at det mest effektfulle behandlingsvinduet for om en pasient kan fungere godt igjen etter et hjerneslag, er de første 90 minuttene etter at slaget inntreffer.
– Fordi diagnose stilles og behandlingen gis inne på sykehusene, går det i Norge, i beste fall rundt to og en halv til fire timer fra slaget inntreffer, til behandling startes. Jeg syns man bør være såpass ydmyk at man ser at her er det store forbedringspotensialer. Statistikken i sykehus er kanskje best, men vi har en lang vei å gå for virkelig å bedre hjerneslagbehandlingen i Norge, sier Lossius.
Trombolyse i slagambulanse
Nettopp derfor har også Stiftelsen Norsk Luftambulanse siden midten av mai hatt et forskningsprosjekt som undersøker hvor mye tid som kan spares for pasientene ved å gi trombolysebehandling for hjerneslag i en spesialtilpasset slagambulanse.
Les mer om saken hos Dagens Medisin