Hopp til hovedinnhold


- Varslere har fått trusler

Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i Helse Finnmark, mener varslere har fått trusler og advarsler fra ledelsen.

Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i Helse Finnmark, mener varslere har fått trusler og advarsler fra ledelsen.

Les hele saken i Finnmark Dagblad: - Varslere har fått trusler

Bakgrunn: Kan få tvangsmulkt for dårlig arbeidsmiljø

Les også: - Livsfarlige ambulansekutt

- At Helse Finnmark har brukt over et år på å rydde opp i forholdene som Arbeidstilsynet påpeker i tilsynsrapporten, og som det fra lørdag av løper døgnmulkter for, viser at de ansatte har hatt rett i at ting ikke ordnes opp i, sier foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, Ally Nyheim til Finnmark Dagblad i dag.

Ifølge henne har det nå gått veldig langt når det gjelder svikt i helseforetakets kommunikasjon og ledelse.

- Møtt med trusler

- Når ansatte i ettertid også mottar trusler og advarsler, så inviterer ikke det til noe godt samarbeidsklima, påpeker hun.

I april i fjor slo Arbeidstilsynet fast, etter et tilsynsbesøk, at de ansatte har mistet tilliten til sin ledelse, og allerede da ble det pekt på dårlig kommunikasjon mellom partene.

- Før Arbeidstilsynet kom var alle mulige tjenesteveier fulgt. I stedet for å bli hørt, ble de som varslet møtt med trusler. Og da mediene kastet seg over tilsynsrapporten da den forelå, aksepterte ledelsen heller ikke at verneombud og tillitsvalgte kommenterte saken, hevder foretakstillitsvalgt.

- Hva skal til for å få det psykososiale arbeidsmiljøet på skinner igjen?
- Det har gått så langt at det er vanskelig å si. Men de ansatte må få muligheten til å påvirke sin egen arbeidshverdag, og alt av trusler, advarsler og belæringer må trekkes tilbake, svarer hun.

- Ingen er truet

- Det er ikke trusler, men veiledning vi gir, mener klinikksjef Ståle Ackermann ved Prehospital avdeling.

- I tilfeller hvor enkelte ansatte ikke innretter seg etter arbeidsreglement satser vi på å benytte veiledning. Det er det som er Helse Finnmarks metode. Vi truer aldri noen, hevder klinikksjef Ståle Ackermann overfor Finnmark Dagblad i dag.

Han er dermed uenig med foretakstillitsvalgts beskrivelse av situasjonen som har oppstått under hans ledelse av ambulansetjenesten i Hammerfest, og de ansatte.

- I enkelte tilfeller har vi gitt advarsel. Og også gjort oppmerksom på at brudd på arbeidsreglement kan medføre oppsigelser, sier han.

- Er det usant det Fagforbundet kommer med?
- Jeg konstaterer at de sier at det er slik, men det skjer sjeldent at noen får en advarsel, svarer han.

- Hva gjør dere konkret når det gjelder det psykososiale arbeidsmiljøet?
- Her er vi i kontakt med lokal leder, verneombud og lokale tillitsvalgte. Vi bruker de kanalene vi er blitt enige om. I tillegg har vi en handlingsplan under utarbeiding. Her har vi allerede hatt flere prosesser, påstår klinikksjef Ståle Ackermann.