Hopp til hovedinnhold


Varsler ikke om skadde barn

Sykehuset i Vestfold sikrer ikke at ortopedisk avdeling overholder meldeplikten til barnevernet. Det fastslår Helsetilsynet.

Sykehuset i Vestfold sikrer ikke at ortopedisk avdeling overholder meldeplikten til barnevernet. Det fastslår Helsetilsynet, skriver Dagens Medisin.

I løpet av de siste tre årene har ikke ortopedisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold varslet en eneste skade videre til barnevernet.

– Det virker som om man er mer redd for å kaste mistanke over foreldrene enn å sikre at vold mot barn blir fanget opp, sier assisterende fylkeslege Grete Bjørang til Tønsberg Blad.

Tilsyn
Helsetilsynet har gjennomført et tilsyn med ortopedisk avdeling. 35 pasientjournaler ble lagt fram.

Helsetilsynet slår fast at virksomheten ikke sikrer at helsepersonell ved ortopedisk avdeling/ skadestuen overholder meldeplikten til barnevernet.

Avviket bygger blant annet på at turnuslegene ikke får opplæring i hva som kan indisere mishandling, at akuttseksjonen ikke har egne retningslinjer for å finne omsorgssvikt og at tilfeller av mulig mishandling ikke er blitt fanget opp.

Dårlig samspill
Det ble også avdekket lite samspill mellom ortopedene og Barnesenteret.

– At det ikke er sendt avgårde en eneste bekymringsmelding til barnevernet på tre år tyder på at de ikke leter godt nok, sier Bjørang ifølge Tønsbergs Blad.