Hopp til hovedinnhold


Varsler ikke lege ved akutt alarm

I hver tiende kommune varsler ikke AMK-sentralene lege ved akutte, kritiske nødmeldinger.

ambulanselys182I hver tiende kommune varsler ikke AMK-sentralene lege ved akutte, kritiske nødmeldinger.

- Dette er alvorlig: legene er for sløve med å bruke helseradioen, hevder Helen Brandstorp ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Les hele saken i Dagens Medisin

Ved rød respons skal som hovedregel ambulanse rykke ut, og lege skal varsles. Imidlertid viser en ny undersøkelse at i én av ti kommuner varsles ikke legen som har vakt.

Til sammen bor det 1,6 millioner innbyggere i disse kommunene.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har utført undersøkelsen.

Må varsles
Helen Brandstorp mener lege og ambulansetjeneste utfyller hverandre.

- Ambulansetjenesten er svært gode på prosedyrer, mens legene har en bredere kompetanse og kan utfylle når prosedyrene ikke fungerer. Noen ganger bør legene være med ut på utrykning, andre ganger være tilgjengelige over radioen. Uansett må de varsles.

Ifølge regelverket skal leger og ambulanser egentlig alarmeres gjennom helseradionettet. Men undersøkelsen viste at legene ble varslet via helseradionettet i bare 49 prosent av tilfellene, mens ambulansen ble varslet via helseradionettet i 95 prosent av tilfellene.

Sløve leger
Brandstorp mener det har foregått en feilslått utvikling, der AMK-sentralene i mindre grad varsler legene via helseradionettet.

- En av årsakene er at legene har vært sløve med alltid å ha radioen med seg - og med å svare. AMK-sentralene har ikke tatt tak i dette, det kan se ut som om de synes det er greit å bare varsle ambulanse, sier Brandstorp.

Hun mener omorganiseringen av AMK-sentralene, til færre og større sentraler, har en del av skylden. - I Hallingdal svarte legene alltid på radioen, men etter at AMK-sentralen ble flyttet lengre vekk fra kommunen, sluttet den å varsle legene. Dette var ganske alvorlig ettersom legene spilte en stor rolle i akuttjenesten i Hallingdal, sier Brandstorp.

Nytt nødnett
Hun håper at forholdene vil bli bedre med et nytt nødnett.

- Helsetilsynet har sagt at det vil se nærmere på legenes plikt til å ha radio når det nye nettet innføres, sier Brandstorp.

Det at det nå innføres obligatorisk kurs i akuttmedisin for allmennleger, vil også øke kunnskapen om akuttmedisin, mener hun.

Noen ganger ble legen varslet for eksempel via mobiltelefon istedenfor gjennom helseradionettet. - Slik bør det ikke være. Legen bør i størst mulig grad varsles via helseradionettet, sier Åge Jensen i KoKom.

Fordelen med å varsle via helseradionettet, er at legen da kan konferere med både AMK-sentralen og ambulansen underveis. Ambulansepersonellet kan holde linjen og forklare hvordan situasjonen er, og ta avgjørelser underveis.