Hopp til hovedinnhold


Varsko om manglende adresser

Ambulansepersonale slår alarm: Manglende vegmerking kan koste verdifulle minutter og i verste fall liv.

Ambulansepersonale slår alarm: Manglende vegmerking kan koste verdifulle minutter og i verste fall liv, skriver Søvesten.

Les også: Adresseproblem setter liv i fare,  35.000 boliger mangler eksakt adresse, En av fire er adresseløse i Hordaland og Farlig å bo på samisk adresse

Ambulansepersonalet sin lokalkunnskap er ofte avgjørende for hvor fort hjelpa kommer fram. Men AMK-operatøren, ambulansesjåføren eller helikopterpiloten er ikke alltid lommekjent.

Kjell Otto Fremstad er redd for at manglende merking og adressering skal hindre ambulansebil- eller helikopter i å finne raskt fram i en akutt situasjon.

– En mann blir syk under et arrangement i grendehuset Bergtun i Foldfjorden. AMK-sentralen får ei mobiloppringing. Noe av det første AMK spør etter er hvor det blir ringt fra. Hva er gårds- og bruksnummer? Det vet innringeren neppe. Men hun vet kanskje at grendehuset ligger ved Straumsvik skole. Så er vel avkjørselen dit skilta? Nei, dessverre. Operatøren søker i karttjenesten, og kommer i verste fall helt på avveier. Straumsvik skole finnes nemlig ikke på Statens kartverk sitt kart. Og enda verre: Gule sider sitt kart markerer at Straumsvik skole ligger på veien inn til Husby, som er i helt feil retning.

Stressende
Aure mangler et system der adresser, vegnavn og husnummer kombinert med skilting, gjør det lett å finne fram. Nødsentralene og utrykningsenhetene bruker GPS og kart.

I kommuner som har adressesystemet i orden, fungerer det slik: 113-sentralen legger inn gateadressen som kommer opp på skjermen i ambulansen, og riktig sted blir anvist. Når ambulansen nærmer seg rett adresse, blir kartet forstørra etter hvert som bilen nærmer seg huset.

– Hva om en innbygger i Aure blir syk, og den som skal ringe 113 er noen som kommer fra et helt annet sted i landet? Hvordan skal vedkommende klare å beskrive hvor den syke befinner seg? Kjenner vedkommende til gårds- og bruksnummeret på huset? Slike problem forverrer en fra før kritisk situasjon. De som ringer inn til AMK er gjerne svært stressa. Det er en påkjenning både for innringer og operatør når det oppstår uklarhet om hvor ambulansen skal rykke ut. Adressering og skilting ville ha redusert risikoen for misforståelser og feil tidsbruk, sier Kjell Otto Fremsatd.

Trygghetsfaktor
Han har viet 22 år av sitt utdannings- og yrkesliv til akuttmedisin, og han har hatt fagansvar for nødmeldetjeneste (AMK) og ambulansetjeneste på Ullevål universitetssykehus.

Fremstad sier han ikke ønsker å skremme folk i Aure, men etterlyser tiltak som i gitte tilfeller kan gi akkurat den tidsbesparelsen som redder liv.

Derfor ber han Aure kommune om å få fortgang i arbeidet med å innføre et adressesystem.

Les mer om saken i Søvesten