Hopp til hovedinnhold
Mangel på smittevernutstyr fører til at useriøse aktører og kriminelle forsøker å svindle. Illustrasjonsfoto: Shutterstock


VARSEL: FFP2-masker med merket TH2210 trekkes tilbake

Ambulanseforum erfarer at masker som ikke holder god nok standard har blitt brukt i ambulansetjenesten.

Forsvarets forsningsinstitutt (FFI) har testet maskene og funnet at de ikke tilfredstiller kravene i testen.

Testingen ble gjort tidlig i april, så hvorfor ikke informasjonen om at et parti masker ikke tilfredsstiller standarden den lover har nådd ut før nå, blir et spørsmål i saken.

«Alle masker av denne type må umiddelbart fjernes fra biler og lagre. Nye er på vei til alle seksjoner,» skriver Sykehuset Østfold i en internmelding på Bliksund.

Et stort vareparti av denne typen åndedrettsvern har vært brukt i Sykehuset Østfold og flere andre helseforetak.

– Dette er ikke en del av den nasjonale innkjøpsordningen. Dette er masker de aktuelle sykehusene har kjøpt direkte, og har ikke blitt kvalitetssikret slik alt utstyr gjennom den nasjonale ordningen blir, presiserer medievakten for Helse Sør-Øst.

Det ble lagt fram dokumentasjon og EU-godkjenning på at masken skulle tilfredstille kravene til P95-masker, som ifølge Sykehuset Østfold kan sidestilles med P3-masker.

Det viser seg å ikke stemme.

«Vi understreker at testresultatet ikke betyr at den aktuelle masken er uten effekt, men effekten anses ikke å være god nok.»

Sykehuset Østfold innrømmer også at noe har gått galt, og skriver at sykehusledelsen tar det svært alvorlig.

De vil likevel ikke at ansatte som har brukt masken skal testes – om de ikke har symptomer.

«Ingen er kommet til skade på grunn av dette,» fastslår helseforetaket i internmeldingen.