Hopp til hovedinnhold


Varmt og kaldt etatssamarbeid

PLIVO på Nakholmen: Politiforum deler en reportasje om øvelse i pågående livstruende vold. 

Skudd er løsnet på Nakholmen i Oslofjorden. Sivile er skutt, drept og skadet. Den første bølgen med polititjenestemenn slår inn over holmen, og tar kontroll på sin umiddelbare nærhet.
– Kom deg ned bak containeren!
– Jeg trenger hjelp!
– Kom deg ned!
Så snart det kan bekreftes at gjerningsmannen ikke er ved landgangspunktet fortsetter politimennene innover på øya. Allerede er den andre gruppen med politifolk satt i land fra en annen båt. Prioriteten er å sikre og senke temperaturen i den såkalte «hot zone». Det er ikke politiet som skal gi livreddende førstehjelp. Det er det ilandsatte helsepersonellet som skal gjøre. Og det er hele poenget med PLIVO-øvelsen.

Vil ha inn andre ressurser tidligere

PLIVO står for pågående livstruende vold, og er en operasjonsprosedyre hvor alle tre nødetater er involvert:
– Poenget med PLIVO er å få alle tilgjengelige ressurser effektive når vi trenger dem, forklarer politioverbetjent Thor Langli. Han jobber med innsatsledelse i fellesoperativ seksjon i Oslo politidistrikt og har vært med fra starten av PLIVO-arbeidet.
Langli forteller at et samarbeid mellom etatene, på den måten det skjer på Nakkholmen, har vært på tegnebrettet siden 2006. Erfaringer fra inn- og utland har vært med på å forme konseptet, men spesielt trekker Langli frem det den operative lederen for det finske politiets hurtig reaksjonsstyrke, Kahru eller Bjørnegruppen, sa etter skoleskytingen i Jokela, Finland:
– Han fortalte at det han virkelig savnet da de rykket fram gjennom skolebygget var helsepersonell som kunne behandle forløpende i de klarerte sonene. Det er poenget med PLIVO, at etter en sone går fra å være «hot» til å bli «warm» - relativt sikker – rykker helsepersonell og brannmenn inn bak politiet og starter sitt arbeid.

Helsepersonell er ikke i «skuddlinjen»

Politistyrkene søker videre på øya og lokaliserer og uskadeliggjør gjerningsmannen med angrepsriflen. Mens dette skjer på sørvest siden av øya, er evakuering med ambulansehelikopter godt i gang på den varme nordsiden. Skadde blir hentet ut og transportert tilbake fortløpende fra områdene politiet har klarert av brann- og helsepersonell.
– Det har vært en del kritiske røster mot å sette inn helsepersonell i så nær tilknytning til pågående vold, men det vi ser og hører er at helsepersonellet er risikovillige – i tillegg til at de faktisk føler seg ganske trygge etter at politiet har trukket gjennom området, sier Langli.
Dette bekreftes av Roy Smedhaugen, operativ leder og PLIVO-instruktør for ambulansetjenesten:
– Det har vært mye skepsis knyttet til å gå inn i varme situasjoner på denne måten, men det er før man forstår hva det er som egentlig skjer, sier Smedhaugen.
– Jeg føler meg tryggere med politi foran meg, enn hvis jeg og en makker skulle gått inn i leiligheten til en psykiatrisk pasient som du ikke helt vet status på. Da vet du virkelig ikke hva som kan skje, sier Smedhaugen.
PLIVO-prosedyren er ett av flere oppfølgingstiltak etter 22/7. Politidirektoratet (POD) har ledet en tverrfaglig arbeidsgruppe i utarbeidelsen av prosedyren som skal bli gjeldende i hele landet.
Det har blitt gjennomført en rekke PLIVO-øvelser i ulike miljøer i Oslo, og foreløpig er det kun IP 3-personell som har vært med. Fram mot nyttår skal det utdannes regionale og lokale instruktører som skal sørge for at PLIVO blir kjent for alle politifolk i det ganske land iløpet av første halvår 2016.
Les hele reportasjen og se bilder hos Politiforum