Hopp til hovedinnhold


Varmemadrasser øker komforten i kalde ambulanser

Varmemadrasser på ambulansbårer kan minske de negative helsekonsekvensene av nedkjøling og også forbedre komforten i kalde miljøer. Det konstaterer forskeren Jonas Aléx i sin avhandling, ifølge Forskning.se.

– Det er ofte kaldt for pasienter som behandles i ambulanser, særlig på vinterstid og det er vanskelig for personellet å oppfylle pasientens behov for varme. Å bli nedkjølt er veldig ubehagelig og kan også lede til svikt i vitale funksjoner om ikke avkjølingen stanses. Derfor er varmemadrasser på ambulansebåren noe som bør finnes i alle ambulanser, sier Jonas Aléx, doktorgradsstudent ved Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

I sitt avhandlingsarbeide har han blant annet gjennomført intervjuer med pasienter som har blitt behandlet i ambulansetjenesten, gjort målinger av opplevelser av såkalt termisk ubehag, psykisk belastning, med mer. Han har også målt rygg-, finger- luft-, og kroppstemperaturer hos pasientene.

Resultatet fra de fire studiene i avhandlingen viser at personer som ble liggende på kald jord opplevde at nedkjøling nedenfra raskt spredte seg i kroppen, de ble gjennomkalde og det ble ofte opplevd som mer alvorlig enn selve skaden. Disse pasientene hadde kraftig behov for varme. Å få en kjemisk varmeplate på brystkassen opplevdes positivt og minsket lidelsen.

Mange pasienter opplevde at de ble eksponert for kalde temperaturer også under ambulansetransporten fra ulykkesstedet til akuttmottaket. Jonas Aléx viser i sin avhandling at mange pasienter reagerte på kuldestress med lavere fingertemperaturer. Cirka 85 prosent av pasientene hadde en fingertemperatur under komforttemperaturen på 31ºC. Nesten halvarten  av pasientene opplevde at ambulanserommet var kaldt. I en av studiene i avhandlingen lå madrasstemperaturene mellom -22.3 ºC og +8.4 ºC ved innlasting i ambulansen. Dette fordi  ambulansemadrassen ble kjølt ned til temperaturen i omgivelsene.

Deltakerne i eksperimentet med varmemadrasser oppga at de var mindre anspente, at de hadde det bedre og var mer fornøyde når de lå på den varme madrassen sammenlignet med når de lå på den vanlige båren uten varmemadrass. Varmemadrassen opplevdes som varm, behagelig og gjorde det lettere å slappe av.

Avhandlingen viser også at den termiske komforten økte for de pasientene som lå på varmemadrass mens den minsket for pasientene som lå på en vanlig madrass under transporten. Flere pasienter i kontrollgruppen, 57 prosent, anså at båren var kald å legge seg på, sammenlignet med 3 prosent av pasientene i den gruppen som fikk ligge på en varmemadrass.

Les mer om saken hos Forskning.se