Hopp til hovedinnhold


– Vanvittig forslag

Et forslag om å flytte legevakten i Lyngen, Storfjord og Balsfjord til Storsteinnes blir slaktet, ifølge Nordlys.
Forslaget blir nærmest slaktet av akuttmedisinsk avdeling på UNN. Politikere i ytre Lyngen føyer seg til kritikken og kaller forslaget for helt hodeløst.

Må fraktes 15 mil

Blir forslaget vedtatt fører det til at folk i Lenangen-området som trenger akutthjelp i helgene må fraktes i ambulanse nærmere 15 mil til Storsteinnes for å få legehjelp, ei kjøretid som er stipulert til to timer og ti minutter.
Helsesjef Kjellaug Grønvoll bekrefter overfor Nordlys at administrasjonen i Lyngen kommune har laget et høringsutkast til den nye legevaktordningen.
– Utkastet skal behandles av levekårsutvalget og kommunestyret i Lyngen før det eventuelt blir vedtatt.

Dypt bekymret

Ved akuttmedisinsk klinikk på UNN sparer de ikke på kritikken mot utkastet. Der er de, ifølge høringssvaret, dypt bekymret over planen og skriver blant annet:
"Her planlegges det altså med legevaktsamarbeid mellom Balsfjord, Storfjord og Lyngen plassert på Storsteinnes og uten hjelpepersonell (utover ambulansetjenesten). Vi har allerede i dag problemer med interkommunal legevakt i Storfjord/Lyngen. Et mye brukt argument fra legeforeningens (og kommunestyrets?) side er at befolkningen forventer legevaktsamarbeid fordi de da kan komme til en godt utstyrt legevaktsentral. Her holder ikke dette argumentet vann så lenge legevakten ikke skal ha hjelpepersonell."
Og de føyer til:
"Dette er ei ordning med ett siktemål. Øke komforten til legen og redusere utgiftene til kommunene ved å skyve det akuttmedisinske ansvaret for de svakeste og dårligste pasientene over på spesialisthelsetjenesten, stikk motsatt av hva samhandlingsreformen skulle gå ut på."
Les mer om saken hos Nordlys