Hopp til hovedinnhold


Vant oppsigelsessak i retten

– Jeg er godt fornøyd med dommen. Endelig føler jeg at sannheten har kommet fram, sier Raymond Pedersen til Smaalenene.

 

Jeg ba ikke om å få jobben tilbake, men det ville jeg sannsynligvis ha fått. Samtidig vil jeg tilføye at jeg har hatt noen kjempeherlige kollegaer i ambulansetjenesten, sier tidligere ambulansesjåfør Raymond Pedersen fra Eidsberg.

Pedersen var ansatt ved Sykehuset Østfold. I retten kom det fram at det var spesielt én hendelse som fikk begeret til å flyte over for arbeidsgiveren. For et drøyt år siden kom Pedersen på kveldsvakt. Han fikk overlevert radioene i påslått tilstand. Disse slo Pedersen av og satte i hylla.

Rød tur

Han fulgte med på sambandet ved hjelp av en reserveradio, men unnlot å gi beskjed til alarmsentralen (AMK) om at han var utilgjengelig for oppdrag.

Rett etter ble det meldt om en ulykke på E18. Det var en såkalt rød tur. Sykehuset Østfold mente Pedersen valgte å ikke rykke ut. Dette er ansett som et brudd på grunnleggende plikter. Han hadde ikke lenger den nødvendige tilliten.

Retten var ikke enig i konklusjonen til Sykehuset Østfold. Dette var ikke snakk om et grovt pliktbrudd. Det vises til at AMK ikke kalte ut noen fra stasjonen i Indre Østfold. Det var også på dette tidspunktet varierende praksis om personellet skulle melde seg til AMK da de kom på jobb. Det forelå heller ingen instruks for vaktskifter. Dette er ting som har blitt forandret i ettertid.

Kritikkverdig

Pedersen var heller ikke klar over at det var behov for ytterligere en bil til ulykken.

Retten sier helt klart at Pedersens handlemåte var kritikkverdig, men dommerne mente dette ikke var noe grovt pliktbrudd eller et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Det bemerkes også at Pedersens handlemåte ikke gikk ut over noen pasient.

Les mer om saken hos Smaalenene