Hopp til hovedinnhold


Valgte familien, helikoptre parkert

Da en norsk pilot i Afghanistan av private årsaker måtte reise hjem, ble helikoptrene satt på bakken i to uker.

Da en norsk pilot i Afghanistan av private årsaker måtte reise hjem, ble helikoptrene satt på bakken i to uker, skriver Aftenposten.

Eirik Stueland, major og nestkommanderende i helikopterstyrken, kom i kraftig klemme for en tid siden. Stueland valgte å prioritere familien.

Det fikk som konsekvens at helikopterstyrken, som skal hente skadede norske eller afghanske soldater tilbake til leiren i Meymaneh i Nord-Afghanistan, ble satt på bakken i to uker.

Det akutte ambulansebehovet ble løst ved at en annen nasjon steppet inn med helikoptre. Men episoden, som Forsvarets forum omtaler i siste nummer, dokumenterer hvor hardt kjørt og sårbar helikopterstyrken er. Man har ved en rekke anledninger manglet reserver.

Settes stor pris på

Luftforsvaret frarådet det på det sterkeste da Forsvarsdepartementet i fjor ønsket å forlenge helikopterstyrkens oppdrag til oktober 2010.

Beslutningen ble likevel tatt, til stor begeistring hos de norske soldatene i Nord-Afghanistan. De føler en ekstra trygghet ved at de har egne ambulansehelikoptre i ryggen.

Men helikoptermannskapene, ikke minst pilotene, har gjentatte ganger kommet i klemme mellom Forsvaret og hensynet til familien, når de f.eks. på fritiden bes reise til Afghanistan for å fylle huller i vaktplanene.

–For meg føltes det ufattelig tungt, men det var så tungtveiende grunner at jeg ikke bærer på noen skyldfølelse, selv om jeg i dette tilfellet var mest lojal mot familien. Jeg sviktet jo på en måte avdelingen min, men hadde full støtte hos mine kolleger og oppover i systemet, sier Stueland til Forsvarets forum.

Har fri, sendes ned

Og han følger opp: –Det har hendt et par ganger at personell er blitt sendt til Afghanistan på fritiden sin. Det er ikke holdbart.

For få dager siden delte sjefen for Luftforsvaret, generalinspektør Stein Erik Nodeland, ut medaljer til helikoptermannskaper som nettopp var kommet hjem fra Afghanistan.

Halvparten av mannskapene på drøyt 60 hadde da to perioder bak seg i Afghanistan. I omtalen av seremonien på Bardufoss på Forsvarets nettsider heter det at «allerede i morgen drar flere av personellet som deltok på medaljeseremonien, ned til Meymaneh igjen, for en ny periode ute».

Få og sårbare

Eivind Solberg, leder for Befalets fellesorganisasjon, kommenterer helikoptersituasjonen slik:

–Dette er en følge av at bidraget i Afghanistan ble forlenget, mot Luftforsvarets og for så vidt Forsvarets klare anbefaling. Spesielt Luftforsvaret var krystallklar om konsekvensene. Men man har nå fått på plass en midlertidig løsning, med en ny rotasjonsordning, som har støtte hos personellet selv.

–Dette er et lite og sårbart miljø?

–Det er særdeles begrenset. Det var en kraftig opprørsstemning i miljøet da forlengelsen kom. Men det vil være kinkig, og en stor politisk belastning, å ta beslutningen om å hente helikoptrene hjem. Det store spørsmålet er hva man tenker over tid, om kapasiteten for medisinsk evakuering, sier Solberg.