Hopp til hovedinnhold


- Uverdig arbeidsplass

Ambulansetjenesten på Tynset ble lovet førsteprioritet for ny ambulansestasjon, men er igjen blitt oversett. Nåværende lokaler har flere brudd på arbeidsmiljøloven og er uverdig som arbeidsplass. – Vi er skuffet, sier arbeidsstokken på Tynset.

Ambulansetjenesten på Tynset ble lovet førsteprioritet for ny ambulansestasjon, men er igjen blitt oversett, skriver Østlendingen.

Les hele saken i Øslendingen

Nåværende lokaler har flere brudd på arbeidsmiljøloven og er uverdig som arbeidsplass. – Vi er skuffet, sier arbeidsstokken på Tynset.

I et bygg fra 1961 er ambulansetjenesten på Tynset under Sykehuset Innlandet HF innlosjert. Her tilbringer ambulansepersonellet mye tid både natt og dag, men huset egner seg ikke til sitt bruk.
Arbeidsstokken ble lovet nye lokaler våren 2010, men nå ser det ut til at det ikke vil skje noe før tidligst 2012.

– Tilstandsrapporten av huset fra Vernetjenesten taler for seg selv. Vi er veldig skuffet over at vi også denne gangen er blitt oversett, sier Geir Inge Refseth, ansatt ved Ambulansetjenesten på Tynset.

Brannfelle

Der personellet er pålagt å sove om natten er det ikke fluktmuligheter ved brann, ventilasjon eller tilfredsstillende isolering mot kulde og støy.

– Om vinteren må vi inn med kupévarmere og byggtørker i tillegg til vedovnene, opplyser ansatt Jan Erik Løvold om forholdene.

Bygningen har skadedyr i veggene og svært dårlige dusjforhold. Når de ansatte tar seg en dusj på badet som ligger i 2. etasje, renner vannet ut i ytterveggen og over vinduet i 1. etasje.
– Vi ønsker ikke å klage, men vi mener forholdene er altfor dårlige for oss, sier Refseth.

Pasientene lider

Det er ikke bare ambulansepersonellet det går ut over, men også pasienter.
Ambulansebilene mangler isolerte garasjer, noe som fører til kalde biler og ødelagte medisiner.

– Vi fikk telt til bilene etter at det lå 20 centimeter med snø på bilene en natt vi skulle på uttrykning, og det med kupevarmer. Men forholdene er for dårlige, mener Løvold.

Stryk i tilstandsrapport

Tilstandsrapporten til Vernetjenesten fastslår flere brudd på forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler i tillegg til brudd på forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

– Etter vår vurdering er lokalet til ambulansetjenesten på Tynset i dårlig forfatning og tilfredsstiller ikke kravene i arbeidsmiljøloven, skriver Elin Seierstad, hovedverneombud Prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet HF.

De mener ambulansestasjonen helt klart må fornyes og ser med bekymring på at det ikke er satt av investeringsmidler før i 2012.

Til 15. mai 2010 har huset fått dispensasjon fra Arbeidstilsynet med klausul om visse tiltak. Disse er ennå ikke utført.

– Vi i Vernetjenesten kommer ikke til å støtte en eventuell ny søknad til Arbeidstilsynet på dispensasjon fra krav i arbeidsmiljøloven, sier Seierstad.