Hopp til hovedinnhold
Ambulanseavdelingen ved OUS holder til på Ullevål sykehus. Foto: Wikimedia Commons


Uvaksinerte ambulansearbeidere behandles ulikt i de ulike helseforetakene

Varierende praksis: Vaksinestatusen til ambulansearbeideren er sett på som en privatsak ved Oslo universitetssykehus, mens uvaksinert ambulansepersonell i Nord-Trøndelag blir satt til arbeidsoppgaver som ikke innebærer pasientkontakt.

Tiltaket med å omplassere ambulansearbeidere og annet helsepersonell er gjort for å beskytte sårbare pasientgrupper, sier sykehusdirektør Tor Åm ved Helse Nord-Trøndelag til NRK.

Det er behov for flere tiltak når omikronvarianten sprer seg, ifølge pandemiutvalget i Helse Nord-Trøndelag.

Arbeidstakere som ikke ønsker å oppgi hvorvidt de har tatt vaksine eller ikke behandles som uvaksinerte.  

Sykehusdirektør Tor Åm ved Helse Nord-Trøndelag. Foto: Helse Nord- Trøndelag

Prehospital avdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har valgt en litt annen strategi:

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.