Hopp til hovedinnhold
AMK Vestre Viken: Foto: Fredrik Naumann/ Felix Features
AMK Vestre Viken: Foto: Fredrik Naumann/ Felix Features


Utviklingsfasen har startet for AMK-videoprosjektet

Både Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), leverandør og underleverandører har vært samlet i Drammen for å skyte fart i utviklingen av «Videosamtale med AMK».

Leverandørene, med spisskompetanse på alt fra teknologi til menneskelig interaksjon, skal sikre best mulig løsning sammen med fagpersonell på AMK forteller Vestre Viken i en pressemelding.

Med levende bilder vil Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) bli i stand til å yte bedre hjelp. Innovasjonspartnerskapet skal sikre en teknisk løsning, et system og en måte å jobbe på som gjør at vi kan håndtere videosamtaler til det beste for pasientene.

– Det er nå den morsomme jobben starter, sa avdelingssjef og prosjektleder Lise-Mette Lindland under avsparket for utviklingsfasen.

Fram til nå har prosjektet jobbet med selve grunnlaget for anskaffelsen, og når partnerskapet endelig er inngått, starter jobben med å utvikle den faktiske løsningen.

Nødvendig erfaring

Innovasjonspartneren Incendium AS har allerede en eksisterende løsning for bruk av video, som brukes på 110-sentralene i Norge. Men å bruke det i AMK, vil stille andre krav.

I Danmark brukes løsningen i helsetjenesten, og en av de første oppgavene man kaster seg over, er å innhente erfaringer fra både helsetjenesten, men også de som faktisk har vært pasienter og innringere til nødetatene.

Og siden Norge og Danmark ikke er helt likt, så skal man senere også se på hvordan pasientene opplever en videostøttet samtale med AMK i Vestre Viken.

Variert spisskompetanse

Det er ikke bare det tekniske som skal løses i et slikt prosjekt. Derfor har Incendium AS, som hovedleverandør, knyttet til seg nødvendig kompetanse på andre områder.

Firmaet Making Waves med base i Oslo, vil bistå med alt fra drift av prosjektet, til bearbeiding av erfaringer og tilpasning av arbeidsflyt på AMK.

I Danmark sitter personell fra Public Intelligence som skal bistå med innhenting og bearbeiding av brukererfaringer. Norske Kind People skal bidra med sin kompetanse på på e-helse.

– Samlet sett har vi en meget kompetent og variert gruppe. Dette skal sikre alle deler ved prosjektet, alt fra teknisk tilrettelegging til arbeidsflyt og personvern, sier en fornøyd Lise-Mette Lindland.

Les hele saken hos Vestre Viken.