Hopp til hovedinnhold


Utvikler ny telemedisin i Stavanger

Et enkelt nettbrett skal nå testes ut av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) i Rogaland. Målet er en felles plattform for telemedisinsk behandling av ulike pasientgrupper, skriver Dagens Medisin.

Siden 2010 har Helse Stavanger tilbudt kols-pasienter telemedisinsk oppfølging i 14 dager etter utskriving, som en del av det såkalte kols-koffertprosjektet. Pasientene har fått låne med hjem en koffert med løsning for videokommunikasjon og pulsoksymetri, slik at måledata kunne bli overført samtidig som sykepleier hadde videosamtale med pasienten.

- Dette prosjektet har vist så gode resultater at Helse Stavanger nå vil gå i gang med et større forskningsprosjekt for telemedisin overfor kols-pasienter, sier Anund Rannestad, fagsjef innovasjon i Helse Stavanger.

«En løsning for flere»
For å komme frem til ny telemedisinsk løsning, har Helse Stavanger, i samarbeid med helsedatabedriften Imatis, Sintef og Helse Vest IKT, etablert innovasjonsprosjektet helse@hjemme.

Innovasjonsprosjektet startet i slutten av januar, og i mai skal første versjon av ny løsning være klar. Til høsten kommer også forskningsprosjektet i gang for fullt. 180 pasienter skal delta.
- En stor svakhet ved mange telemedisin-prosjekter i Norge er at de er smale og kun fokuserer på en enkelt pasientgruppe. Det er få som har prøvd eller klart å lage helhetlige løsninger for flere grupper.
Video-oppfølging hjemme
Pasienter som kan være aktuelle for å bruke denne formen for telemedisin, er alle som kan følges opp i hjemmet - gjerne pasientgrupper som ofte går inn og ut av sykehus, for eksempel diabetespasienter.
- Andre eksempler kan være oppfølging av ekstremt premature, rus, psykiatri og hjertesykepasienter, sier prosjektsykepleier Torunn-Helen Røkenes von Silfhout.

Les mer om saken hos Dagens Medisin