Hopp til hovedinnhold
Fra venstre: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven (vikar), Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Andersen, Mona Rist Nystad


Avgjørelsen i ambulansesaken i Nordland utsatt - tillitsvalgt er optimistisk

7 av 10 ansatte ved ambulansetjenesten i Steigen har sagt opp jobben i protest mot at de må gå over til hjemmevakt igjen. Nå er endelig beslutning i saken utsatt.

Saken ble behandlet under Nordlandssykehusets styremøte i dag, men avgjørelsen ble utsatt.

Styreleder Odd Roger Enoksen ønsker å gjennomføre et drøftingsmøte før det blir bestemt om de ansatte ved ambulansetjenesten i Steigen og 10 andre stasjoner må tilbake til hjemmevakt, eller om de kan fortsette ordningen med stasjonsvakter.

Men signalene som kom under diskusjonene på styremøtet i Nordlandssykehuset gjør at de ansatte er positive til framtiden.

- Vi hadde håpet på en avklaring i dag. Den lar vente litt på seg, men vi er optimistiske, og ser dagens vedtak i styremøtet som en halvseier, sier Fagforbundets klinikktillitsvalg for ambulansetjenestene i Nordland, Willy Sigred Paasche til lokalavisen Saltenposten.(krever abonnement)

Bekymring omkring økonomi

Drøftingsmøtet vil finne sted neste mandag, og så vil det bli avholdt et ekstraordinært styremøte senere samme uke.

- Vi er enige om at vi skal ha en bedre tjeneste, en bedre beredskap, og mer fornøyde ansatte. Så kan det hende at ikke alle blir fornøyde, sa styrelederen under styremøtet på onsdag før han avbrøt diskusjonen.

Administrerende direktør ved Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand, ytret bekymring omkring kostnaden av å videreføre ordningen med ambulansearbeidere på stasjonen.

Han sa at det vil koste 15 mer årlig å gå over fra hjemmevaktsordningen til vakter på stasjon på de 11 stasjonene med hjemmevakt i Nordland.

Gammeldags ordning

- Ordningen med hjemmevakt er uforsvarlig. Makkere kan bo opptil 25 kilometer fra hverandre, altså rundt 30 minutter kjøring.

Den anbefalte responstiden på hjemmevakt er 10 minutter. Det har vi ikke sjans på å overholde når vi har hjemmevakt, med mindre vi har skikkelig flaks, sier Marte Ørling Andersen, som er ambulansearbeider ved ambulansestasjonen i Steigen.

Under Covid- 19 har ambulansearbeiderne fått vært sammen på stasjon når de har vakt. Før Covid-19 hadde ambulansearbeiderne i hovedsak hjemmevakt. Nå ønsker Nordlandssykehuset å gå tilbake til den opprinnelige hjemmevaktordningen.

Ambulansearbeider ved ambulansestasjonen i Steigen, Mona Rist Nystad synes det er trist at økonomi skal veie mer enn kvaliteten på ambulansetjenesten i distriktene.

- Hjemmevakt er en gammeldags ordning, og det er ingen positive sider ved å beholde denne ordningen. Under Covid-19 fikk vi mange aha-opplevelser, og vi oppdaget da hvor dårlig hjemmevaksordningen har fungert i alle disse årene, sier hun til Ambulanseforum.

Ordningen med hjemmevakter har fungert slik: Ambulansearbeideren med ambulansen hjemme hos seg må plukke opp makkeren sin i han eller hennes bolig.

Når ambulansearbeiderne tidligere har hatt hjemmevakt må makkeren som har ambulansen hjemme hos deg først kjøre for å hente kollegaen sin før de kan dra ut til pasienten.