Hopp til hovedinnhold


Utreder et tverrfaglig akuttmedisinsk kompetanseområde

Legeforeningen og Helsedirektoratet vurderer mottaksmedisin som et eget kompetanseområde som skal styrke kvaliteten for alle pasientene – ikke bare for akuttpasientene.

Legeforeningen og Helsedirektoratet vurderer mottaksmedisin som et eget kompetanseområde som skal styrke kvaliteten for alle pasientene – ikke bare for akuttpasientene, ifølge Dagens Medisin.
Mandag publiserte Dagens Medisin to artikler om behovet for å øke legekompetansen i akuttmottakene. Pasient- og brukerombudet i Akershus tok til orde for en egen spesialitet i akuttmedisin, mens Norsk selskap for akuttmedisin (NORSEM) besvarte dette med å foreslå et eget kompetanseområde for mottaksmedisin.
Nå bekrefter både Helsedirektoratet og Legeforeningen overfor Dagens Medisin at begge vurderer om det er aktuelt å innføre et eget kompetanseområde for mottaksmedisin i forbindelse med et pågående arbeid om spesialitetsstrukturen. Begge vil konkludere innen sommerferien.
Helsedirektoratet ser også nærmere på hvordan man kan bidra til å strukturere kompetansen i akuttmottakene.
– Det er viktig å sikre breddekompetansen i akuttmottakene, ikke bare spisskompetansen, understreker programdirektøren.
Utreder et tverrfaglig kompetanseområde
Aarseth forteller at direktoratet dessuten har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede et tverrfaglig akuttmedisinsk kompetanseområde som favner både leger, sykepleiere og ambulansepersonell.
Les mer om saken hos Dagens Medisin