Hopp til hovedinnhold
Locus er stolt av å kunne bidra med løsninger til samfunnet som redder liv.
Locus er stolt av å kunne bidra med løsninger til samfunnet som redder liv.


Utover samtalen: Nødtjenester i en omnikanal verden

Det er anslått at 320 millioner nødanrop utføres i Europa hvert år. Hver av disse samtalene må håndteres, evalueres og besvares med ressurser som sendes til ulykkes- og nødsituasjoner så raskt som mulig.

Samtidig er bildet mer komplekst enn i gamle dager da man kunne ringe ett enkelt nødnummer som var knyttet til en kontrollsentral. Mobiltelefonen har erstattet faste taletelefonforbindelser, noe som gir en rekke fordeler når det gjelder offentlig sikkerhet. Den har gjort det lettere å ringe etter nødhjelp og finne plasseringen av den som ringte, slik at beredskapsteamene kan komme raskere til stedet.

Utvalget av hjelpmidler som folk ønsker å benytte for å kontakte beredskapstjenester har økt de siste årene. Mens overgangen til mobiltelefoner var enkel å håndtere, har det vært mer utfordrende å inkludere forskjellige kommunikasjonskanaler. 

For tiden er få beredskapstjenester i stand til fullt ut å imøtekomme spekteret av midler som folk ønsker å kommunisere med. Dette skiftende kommunikasjonslandskapet handler også om et kulturelt skifte der stadig større demografiske grupper blir mindre og mindre trygge på og vant med tradisjonell talekommunikasjon. 

Antall nødanrop øker også på grunn av befolkningsvekst, en aldrende befolkning og en økning i kroniske sykdommer. Å håndtere disse samtalene kan være utfordrende, noe man kan tak i ved hjelp av bredere distribusjon på tvers av ulike kanaler. 

Fordelene med omnikanal tilnærming

Å gi folk en rekke måter å kontakte beredskapstjenester på, utvider tilgjengeligheten, spesielt for personer som kan ha funksjonshemminger eller som ikke snakker det lokale språket. 

Det kan også potensielt forbedre kvaliteten på informasjonen som beredskapstjenester mottar. Folk kan være i stand til å sende bilder eller videoer av en nødsituasjon, noe som hjelper beredskapstjenester til å bedre forstå situasjonen og reagere mer effektivt. 

Ved å kunne ta imot digitale nødmeldinger blir nyttige markører som kjøretøyidentitet, stedsinformasjon og tidsstempel tilgjengelige, slik at selv om passasjerene ikke er i stand til å sende informasjon direkte, kan kjøretøyet gjøre det. 

Ved å tilby flere kanaler for nødanrop, kan beredskapstjenester redusere presset på telefonsentrene sine. Dette vil bidra til å forhindre lange ventetider og sikre at anrop blir besvart raskt.

De mange dataene som samles inn gjennom omnikanal anropshåndtering, kan også gi verdifull innsikt for byplanleggere og vei, for eksempel ved å forutsi de mest effektive stedene for beredskapsrom eller akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 

Skalerbar teknologi for morgendagens utfordringer

Enghouse Transportation har gjennom sin avdeling, Locus Solutions, utviklet en løsning som hjelper beredskapstjenester med å møte noen av disse kompliserte utfordringene. 

LocusEmergency er en omfattende systemløsning for mottak, registrering og håndtering av telefon- og alarmhendelser i stor skala på et beredskapssenter. Det gir optimal håndtering av alle hendelser ved hjelp av effektive beslutningsstøtteverktøy.

Systemet gir operatører veiledning og forslag basert på tilgjengelig informasjon. Dette inkluderer funksjoner som å motta anrop og alarmer, registrering og flåtestyring, som gir en fullstendig oversikt over alle nødvendige ressurser. 

I tillegg gir systemet full geografisk informasjon og et beslutningsstøtteverktøy om bord som gjør det mulig for operatørene å ta mer informerte beslutninger.

Enghouse Transportation har lang erfaring med utvikling, levering og vedlikehold av løsninger for beredskapstjenestene i Norge, og hovedløsningen for denne sektoren, LocusEmergency, blir nå åpnet for mye bredere utplassering i Nord-Europa.

Hvis du vil vite mer, er du velkommen til å kontakte oss.

Annonsørinnhold fra Locus


Redaksjonen i Ambulanseforum har ingen rolle i produksjonen av dette annonsørinnholdet.