Hopp til hovedinnhold


Utmelding fra all akuttmedisin?

Større legevaktsdistrikter, og mindre mobile leger kan føre til flere ambulansevurderingsoppdrag. Da må kompetansen til ambulansepersonell styrkes på dette. Samtidig er utviklingen paradoksal, fordi samhandlingsreformen går inn for mer samhandling mellom primær- og sekundærhelsetjenesten og alle allmennleger nå må ta obligatoriske akuttmedisinske kurs.

Større legevaktsdistrikter, og mindre mobile leger kan føre til flere ambulansevurderingsoppdrag. Da må kompetansen til ambulansepersonell styrkes på dette. Samtidig er utviklingen paradoksal, fordi samhandlingsreformen går inn for mer samhandling mellom primær- og sekundærhelsetjenesten og alle allmennleger nå må ta obligatoriske akuttmedisinske kurs, slik kan Kristian Lexows innlegg Dagens Medisins oppsummeres.

Bakgrunn i Dagens Medisin: Hjertesukk fra en fastlege som gjerne vil slippe unna legevaktarbeidet

Når vi så også kan ha grunn til å anta at en ikke uvesentlig andel av «øyeblikkelig hjelp»-innleggelser på norske sykehus skjer direkte fra ambulansetjenesten uten at legevaktlege har vært koblet inn, og samtidig at et viktig element i den påtenkte samhandlingsreformen er å hindre unødige innleggelser, er det noe som ikke «går i hop».

To motsatte utviklinger
Undertegnede er en sterk tilhenger av å få til robuste og bærekraftige lokale akuttmedisinske team hvor legevaktlegen selvsagt er helt sentral. Samtidig som nå endelig allmennlegene pålegges regelmessige akuttmedisinske kurs, drar altså andre - og sterkere? - utviklingstrekk i stikk motsatt retning.

Vurderingskompetanse
Hvis legevaktlegene trekker seg enda mer ut av de prehospitale pasientvurderingene og dermed i økende grad overlater dette til ambulansepersonell, må dette nødvendigvis få konsekvenser for utdanningen av ambulansepersonell - ved en kraftig styrking av vurderingskompetansen.

Skremmende utvikling
Det er skremmende at det mange steder, allerede i dag, sendes ut ambulanser for å «vurdere» pasienter for eventuell innleggelse - uten at en legevaktlege kobles inn.

I akuttsituasjoner (røde oppdrag) kan dette både være hensiktsmessig og ønskelig. Men i alle de situasjoner der det kreves en medisinsk vurdering - «gule» og også i en viss grad «grønne» oppdrag -, bør dette i så fall først vedtas av sentrale helsemyndigheter som en ønsket utvikling, og ikke snikinnføres som en følge av legevaktsordninger som «melder seg ut».

Les hele innlegget i Dagens medisin