Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Utilstrekkelig smertelindring av barn prehospitalt

– Per i dag er det et begrenset tilbud av smertelindringsmetoder for barn i norsk prehospital tjeneste, skriver tre studenter ved OsloMet – storbyuniversitet i en bacheloroppgave om «Prehospital analgesi av barn med ekstremitetsskader».

Ambulanseforum nr. 4 2018. Tekst: Live Oftedahl.

De har foretatt en litteraturstudie for å se på forskning omkring smertelindring av barn, hvor de fokuserte på forskning omkring intranasal ketamin (INK) og intranasal fentanyl (INF).

Her så de nærmere på såkalte nociseptive smerter, smerter som oppstår ved kutt, slag og brannskader.

Ubehandlede sterke, akutte smerter kan øke risikoen for kroniske smerter.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.