Hopp til hovedinnhold
Trafikkulykke i en tunnel i Stavanger. Tunnelen blir stengt i forbindelse med skadestedsarbeidet. Foto: Live Oftedahl
Trafikkulykke i en tunnel i Stavanger. Tunnelen blir stengt i forbindelse med skadestedsarbeidet. Foto: Live Oftedahl


Utfordringer på skadestedet i koronatider

I ambulansetjenesten er hverdagen uforutsigbar. Vi håndterer pasienter i alle tenkelige situasjoner, og med en hel rekke ulike sykdommer og skader.

Vi er de som møter pasientene først, og må være forberedt på det meste vi kan møte – også covid-19, skriver Anders Engen Molstad, ambulansearbeider, på NKT Traume sin nettside.

Fagrådet for prehospitale tjenester i Helse Sør Øst har kommet med retningslinjer for hvordan ambulansetjenesten skal løse pasientsituasjoner, under utførelsen av både dagligdagse oppdrag, samt oppdrag med pasienter med mistenkt/ påvist koronavirus.

Dette innebærer at all pasientkontakt skal foregå med såkalt «Tilpassede smitteverntiltak» (se infoboks).

Nærkontakt

I tillegg brukes smittefrakk, i situasjoner der vi har mye nærkontakt med pasienten, som hos traumepasienter. Det er også anbefalt å bruke FFP3 åndedrettsvern, ved aerosoldannende behandling (maske/ bag, CPAP, iGel, forstøverbehandling).

Tidlig var det mye usikkerhet rundt hvilke smitteverntiltak vi skulle benytte, så det ble en lettelse for oss når det kom klare føringer for hvilken grad av beskyttelse vi skulle bruke ute på oppdrag.

Et viktig aspekt er at vi nå også transporterer og behandler pasienter med koronavirus og det er derfor nødvendig at vi samtidig verner pasientene våre mot oss.

Tilpassede smitteverntiltak


Tilpassede smitteverntiltak (benyttes ved ALL pasientkontakt)

  • Hansker
  • Kirurgisk munnbind
  • Øyebeskyttelse (briller eller visir)

Smitteverntiltak ved mistenkt/ bekreftet covid-19

  • Pasienten bruker kirurgisk munnbind hvis mulig.
  • Hansker
  • Kirurgisk munnbind (FFP3 ved aerosoldannende behandling)
  • Smittefrakk
  • Øyebeskyttelse (briller eller visir)

Som vi alle vet er behandling av traumepasienter tidskritiske hendelser, som krever en grundig undersøkelse, effektiv behandling og raske avgjørelser. Behandling av traumepasienter innebærer også at man ikke kan holde to meters avstand til pasienten.

Ved en trafikkulykke vil man måtte undersøke pasienten i det involverte kjøretøyet, og komme tett på pasienten. Dette kan skape utfordringer for ambulansepersonell i en allerede tidskritisk situasjon.