Hopp til hovedinnhold


– Urealistisk

Nord-Norges enorme geografiske utstrekning gjør at én AMK-sentral er urealistisk, mener Helse Nord RHF, som nå sender på høring utredning om fremtidig AMK-struktur i Helse Nord, ifølge Bladet Vesterålen.
Hovedkonklusjonen fra arbeidsgruppen som har utført utredningen, er at dagens struktur bør beholdes. Samtidig ser prosjektgruppen at det på sikt kan være mulig med to AMK-sentraler i Helse Nord, som vil kunne gi like god kvalitet i tjenestene som i dag, skriver Helse Nord i ei pressemelding.
Nytt nødnett
Utredningen er gjennomført blant annet på grunn av at det i Norge skal investeres i nytt nødnett.
Én akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentral) er urealistisk, blant annet på grunn av Nord-Norges enorme geografiske område, og med mange ambulanseressurser å koordinere. Back up-sentral, hvis denne ene sentralen skulle ramle ut av drift, er også et viktig argument mot bare én sentral.
Høringsrapporten finnes på Helse Nords nettsider.
Les mer om saken hos Bladet Vesterålen