– Ambulansetjenesten har blitt mer avansert og behandlingskjeden begynner allerede ved første telefonkontakt. Derfor er det viktig at vurderinger gjøres av sykepleiere og at koordineringen gjøres av personell med god lokalkunnskap sier Per Andersson, virksomhetssjef for ambulansetjenesten i Uppsala län.
Kun utdannede sykepleiere kommer til å ta imot nødsamtaler på den nye nødsentralen. De kommer også til å bruke et prioriteringssystem som skiller seg fra SOS Alarm – et som skal være mer tilpasset etter helsetjenesten.
Tanken er at ambulansekoordinering i egen regi skal lette samordningen mellom primærhelsetjeneste, kommuner og hjemmetjeneste.
Beslutningen ble tatt for et år siden, ifølge Vårdfokus.
Akkurat som før skal man ringe 112 ved alvorlig skade eller sykdom. Forskjellen er at SOS Alarm, som styrer nødnummeret, sender samtalen videre til Sjukvårdens larmcentral i Uppsala om den som ringer befinner sig i deres område.
– Det kjennes veldig godt å ta dette skrittet. Hele behandlingskjeden må ses som en prosess, og og vi har kontroll over en større del kan vi også effektivisere den, sier Per Andersson.
Les mer om saken hos Uppsala Nya Tidning