Hopp til hovedinnhold


Uplanlagte fødsler utenfor sykehus øker risikoen for dødfødsler

Spedbarn av yngre mødre og de som bor langt fra sykehus har størst risiko. 

Dette kommer fram i en norsk studie nylig publisert i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Studien fant at yngre mødre som har minst et barn fra før har større sannsynlighet for å føde uplanlagt, og at dette øker dødsrisikoen for den nyfødte.
I 2013 ble det født nesten 60.000 barn, ifølge SSB. Per nå er det 51 fødesentre i Norge, ned fra 158 i 1972. Med mer spesialiserte fødesentre sank mortaliteten fra 22 av 1000 fødsler (1967-71) til bare 5 i 2010. Men med fære fødesentre har antallet uplanlagte fødsler økt i Norge fra 4 av 1000 fødsler fra 1979-83 til 7 av 1000 de senere årene.
– Sentraliseringen av fødeavdelinger har gjort at antallet dødfødsler har sunket, sier Bjørn Gunnarson, ledende forfatter og forsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. – Men en bakside ved sentraliseringen er at antallet uplanlagte fødsler har økt.
I studien som har sett på talldata fra 1999-2013 sammenlignet de 4899 uplanlagte fødsler med alle andre fødsler i perioden.
Analyser av tallene viste at gruppen med uplanlagte fødsler hadde høyere antall dødfødsler med 11 versus 5 av 1000 i referansegruppen, altså over det dobbelte.
– Studien antyder at uplanlagte fødsler har høyere risiko, noe som kan være forårsaket av begrenset tilgang til adekvat medisinsk behandling for sårbare nyfødte. Videre studier av dødsårsak og mulige intervensjoner for å redusere antall uplanlagte fødsler er nødvendig, avslutter Gunnarson.
Les mer om studien hos Wiley