Hopp til hovedinnhold


Uorganiserte legevakter i distriktene

Noen funn i Erik Zakariassens doktorgrad: Nødmeldesentralene skal varsle legevaktlegene ved rød responstilfellene, men gjorde det bare i halvparten av tilfellene. Når legevaktlegen ble varslet, rykket de ut til pasientene i 43 prosent av tilfellene. En fjerdedel av pasientene ble transportert til legevakten. Dobbelt så mange pasienter ble transportert direkte til sykehus når legevakten ikke ble varslet, sammenlignet med når legevakten ble varslet.

Noen funn i Erik Zakariassens doktorgrad: Nødmeldesentralene skal varsle legevaktlegene ved rød responstilfellene, men gjorde det bare i halvparten av tilfellene. Når legevaktlegen ble varslet, rykket de ut til pasientene i 43 prosent av tilfellene. En fjerdedel av pasientene ble transportert til legevakten. Dobbelt så mange pasienter ble transportert direkte til sykehus når legevakten ikke ble varslet, sammenlignet med når legevakten ble varslet.

Legevaktlegen varsles kun i halvparten av tilfellene av alvorlige sykdom og skade. Både kommunene og spesialisthelsetjenesten bryter forskriften om akuttmedisinske tjenester, skriver På Høyden.

Norske kommuner er forpliktet til å tilby legevakt for å ta seg av innbyggerne i kommunen. I storbyer har legevakten gjerne et eget bygg som pasienten kan oppsøke, eller blir kjørt til i akutte situasjoner.

I distriktene er det annerledes. Etter kontortid, må innbyggerne ofte ringe på forhånd for å treffe legevakten. I akutte situasjoner kan de ikke regne med å se en lege før de er på sykehus, flere timer unna.

Legevakten blir imidlertid kun varslet i halvparten av de alvorlige tilfellene.

– Legene er tross alt flinkere enn ambulansepersonalet til å vurdere sykdom og skade. I ytterste konsekvens kan det være snakk om liv og død. Men en lege kan også forhindre unødvendig transport og unødvendige sykehusinnleggelser flere mil unna, sier forsker Erik Zakariassen, ved Institutt for samfunnsmedisin.

Hans nylig avlagte doktorgradsarbeid viste at dobbelt så mange pasienter ble transportert til sykehus når legevaktlegen ikke ble varslet, sammenlignet med når legen ble varslet. Alle norske kommuner var med i undersøkelsen.

– Kun femti prosent av legevaktdistriktene sier at radioene alltid er i bruk. Seksten prosent sier at de aldri er i bruk, forteller Zakariassen.

Organisasjonskulturen er avgjørende for en god legevaktsordning, i følge Zakariassen. I første omgang ser han for seg enkle grep som kan gjøres med en gang.

– Kommunene kan pålegge legevakten å bruke alarmradio. De kan tilby godt utstyrte utrykningskjøretøy som har direkte kontakt med AMK-sentralen, i likhet med ambulansene, sier Zakariassen.

– Vi trenger større legevaktsdistrikter som driftes på en proff måte med fagstillinger og administrative stillinger til å drifte legevakten.  En kunne sørget for at det alltid var legevaktleger parat, og noen som var velkjent i regionen.

Les mer om saken i På Høyden, Universitetet i Bergens internavis