Hopp til hovedinnhold


UNN-styret: Kutt i ambulansetjenesten skal utredes

Ambulansetjenesten skal under spare-lupen. Flertallet i UNN-styret aksepterer større forskjeller i responstider for bilambulansene i nord, melder Nordlys.
Bakgrunn: UNN må kutte 170 millioner kroner 
Mer om saken:  – Beredskapen er svekket
Les også: – Uten vikarer i ambulansene kan følgene bli fatale
– Jeg er redd for at dette vedtaket er en blanko fullmakt, og at styret nå har gitt grønt lys for å øke responstidene i bilambulansetjenesten, sa styremedlem Mai-Britt Martinsen i en kommentar i en pause i UNN-styremøtet onsdag formiddag.
Sammen med tre andre styremedlemmer, som alle er valgt av de ansatte, la hun fram et eget forslag om ambulansevirksomheten. De ønsket en konsekvensutredning av sparetiltak i denne tjenesten, men ville ikke si et prinsipielt ja til økte forskjeller i responstider.

Frykter økt responstid

– Jeg føler at det er vanskelig å gi en slik blanko fullmakt for å øke responstidene. Jeg føler at en utredning av konsekvensene må på bordet først, før vi går inn på dette, sa Martinsen under debatten om sykehusets budsjett for 2015.
Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen avviste at dette dreier seg om noen blanko fullmakt. Han viste til at styret på et senere tidspunkt skal ta stilling til de konkrete innsparingstiltakene, etter at dette er utredet.
– Men vedtaket er kontroversielt, sier Ingebrigtsen til Nordlys.
Flertallet i styret vedtok følgende:
«Styret gir sin tilslutning til at aktiv pasientbehandling prioriteres noe høyere og beredskap noe lavere i forhold til hverandre enn tidligere. Styret er inneforstått med at dette kan medføre endringer i vaktplaner og økt differensiering av responstidene i bilambulansetjenesten, men forutsetter at eventuelle konkrete forslag om strukturendringer fremmes for godkjenning i styret.»
Hva betyr dette for de 31 ambulansestasjonene og tjenesten i Troms  og nordre Nordland?  Jon Henrik Mathisen, klinikksjef for akuttmedisinsk klinikk ved UNN, kan ikke gi noen konkrete svar på dette i dag. Men det han vet er at hans avdeling har et tøft utredningsarbeid foran seg.
Les mer om saken hos Nordlys