Hopp til hovedinnhold


UNN ønsker spleiselag på en samfunnsbåt i Vågsfjorden

UNN HF har allerede spart millioner på å endre beredskapen i øyriket nord for Harstad, ifølge Harstad Tidende (krever innlogging).
Flere millioner blir spart før året er slutt. Det kom fram da klinikksjef ved akuttmedisinsk klinikk, Jon Mathisen, orienterte på det ekstraordinære formannskapsmøtet i Harstad i fredag.

Kjøtta-hendelsen

Fredag kom sju representanter fra UNN HF til Harstad for å drøfte beredskapen i øyriket.
Bakgrunnen er hendelsene der Anbjørg Nilsen fra Kjøtta først ble fraktet til sykehuset først i en brannbåt, og få dager senere med en redningsskøyte.
– Vi er glad for at dere kunne komme slik at vi får drøfte situasjonen, sa ordfører Kari-Anne Opsal.
Styreleder Roald Linaker opplyste til Harstad Tidende at UNN ønsker dialog med kommunen, politiet og andre aktører for å få til et spleiselag om en «samfunnsbåt» i Vågsfjorden for å bedre beredskapen spesielt på de veiløse øyene.
– Jeg er selv halvt grytværing, og kjenner øyriket godt, sa Linaker.
Han var klar på at når Kjøtta-hendelsen skal vurderes, må det være basert på fakta og ikke bare på opplevelser og følelser.
– Vi må snakke ordentlig sammen. Vi har ingen ting å skjule, sa Linaker.
Samtidig la han til at UNN ikke er fornøyd med at personen på Kjøtta fikk en dårlig opplevelse da hun ble fraktet til sykehuset.

72 oppdrag i øyriket

Klinikksjef Jon Mathisen opplyste at det inntil 1. september hadde vært 72 ambulanseoppdrag i øyriket, noe som var helt i tråd med beregningene som var gjort før ambulansebåten Alden ble lagt ned.
20 av disse oppdragene var av typen hastegrad, og den gjennomsnittlige responstiden fra AMK ble varslet til ambulansepersonell var fremme hos pasienten var 33 minutter.
Klinikksjefen har forståelse for at transporten med brannbåt og redningsskøyta opplevdes ubehagelig for pasienten fra Kjøtta.
– Det medisinske personellet som fikk henvendelsen fra Kjøtta vurderte ikke at situasjonen var livstruende. Pasientens tilstand var vurdert etter hastegrad gul respons, og fant det medisinsk forsvar å sende pasienten med brannbåt. Nærmeste helikopter var opptatt, men dersom situasjonen hadde vært livstruende ville helikopter fra Tromsø blitt sendt til Kjøtta, sa Mathisen.
Les mer om saken hos Harstad Tidende (krever innlogging)