Hopp til hovedinnhold


UNN må spare: Ambulanser parkeres på grunn av sykdom

- Ikke dramatisk foreløpig, sier klinikksjef Jon H. Mathisen til Nordlys.

Sparekniven brukes nå på ambulansetjenesten i Troms. UNN strammer inn på kostnader, og dette betyr innskjerpelser på bruken av overtid når ambulansepersonell blir syke. Risiko: Noen oppdrag kan ta litt lengre tid.
UNN driver i alt 45 ambulanser på stasjoner fra Tysfjord i sør til Burfjord i nord.

Fullt forsvarlig

- Også ambulansetjenesten er under sterkt økonomisk press og har innsparingskrav. Vi må sette inn tiltak der det smerter minst, og da vil parkering av ambulansebiler ved sykdom i personellet være ett av tiltakene. Dette er fullt ut forsvarlig, og vi gjør også forsvarlighetsvurderinger i hvert enkelt tilfelle, opplyser Jon H. Mathisen, klinikksjef på akuttmedisinsk klinikk ved UNN.
Han viser her til erfaringene fra oktober måned:

80 timer ute av drift

- Da var det 80 timer hvor en av våre 45 biler i fylket var ute av drift på grunn av sykdom. Vi produserer totalt rundt 27 000 beredskapstimer på ambulansestasjonene i Troms. Med andre ord utgjorde dette tre promiller av vår totale beredskapsproduksjon denne måneden.
- Av de tiltakene som vi må gjøre, er dette fullt ut forsvarlig, mener han.

Tar litt lengre tid

Per-Øyvind Sørgård, som er leder for ambulanseavdelingen ved UNN, forteller at, som et sparetiltak, de prøver å unngå innleie av ekstra personell ved sykdom.
Tøffere innsparingskrav kan komme neste år. Intet er besluttet, men akuttmedisinsk klinikk kan bli pålagt totale innsparinger på 15 millioner kroner for årene 2014/2015 sett under ett.
Les mer om saken hos Nordlys