Hopp til hovedinnhold


UNN må kutte 170 mill.

Kan kutte sengeplasser, gi dårligere ambulansetilbud og sommerstengt, melder Nordlys.

Les også: Parkerer ambulanser på grunn av sykdom
Årets forventede underskudd på rundt 70 millioner kroner, samt andre kostnader vil gi UNN en omstillingsutfordring på 170 millioner kroner i 2015.
- Det betyr at kostnadene i dagens drift må reduseres tilsvarende, skriver sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen og viseadministrerende direktør Elin Gullhav i en orientering om sykehusets virksomhet i 2015, som ble offentliggjort på sykehusets nettside i går.

Nær 7 milliarder

- Universitetssykehuset Nord-Norge har fått 6, 99 milliarder kroner i budsjett for 2015. Det er 356 millioner kroner mer enn i 2014. En del av de friske midlene går til pasientbehandling og investeringer, mens noe går til økte pensjonsutgifter og lønns- og prisvekst neste år.
De to direktørene peker på aktivisertbasert bemanningsplanlegging som det største endringstiltaket. Målet er å planlegge aktiviteten i pasientbehandlingen så hensiktsmessig som mulig, og å lage arbeidsplaner som sikrer at mange nok, men ikke flere enn nødvendig, er på jobb til enhver tid.

Sommerstenging

De viser til eksempler på tiltak som utredes: Reduksjon i ambulanseberedskapen...
Les mer om saken hos Nordlys