Hopp til hovedinnhold


UNN får massiv kritikk fra helsetilsynet for manglende varsling

UNN-direktøren forklarer manglende varsling til Helsetilsynet om en alvorlig hendelse, med at forståelsen av hva som er varslingspliktig har vært uklar, ifølge Dagens Medisin.

Statens helsetilsyn kom nylig med massiv kritikk av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og måten de har håndtert situasjonen der en hardt skadet pasient døde etter kort tids behandling i akuttmottaket og på operasjonsstua på sykehuset i Tromsø, i 2013.

Fire år etterpå konkluderer Statens helsetilsyn blant annet med at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp, og at pårørende ikke har fått oppfølging slik de skal.
Ved UNN varslet man ikke om den alvorlige hendelsen, til tross for at ansatte skal ha sagt fra om at de mente dette skulle varsles, ifølge Helsetilsynet.

Helsetilsynet har dermed også konkludert med at sykehuset har brutt spesialisthelsetjenestelovens varslingsplikt.
Da pasienten, som var kjent for mange på sykehuset fordi han var lege, kom inn til traumemottaket i desember 2013, sto traumeteamet på ti personer klar.
Mye gikk galt etter at pasienten ble brakt inn, og flere av deltagerne i traumeteamet har fortalt til Statens helsetilsyn at traumemottaket var preget av utydelig ledelse og dårlig kommunikasjon.

Administrerende direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen, sier han ikke ble kjent med at hendelsen var varslingspliktig, før i fjor.

– Hva er din generelle kommentar til rapporten fra Helsetilsynet?
– Det er at den påpeker svikt på flere områder etter et komplisert traumemottak, svikt i konkret behandling, svikt i oppfølging av pårørende og svikt i det å bruke hendelsen som grunnlag for intern læring. Det er jeg ikke fornøyd med, sier Ingebrigtsen.
Les mer om saken hos Dagens Medisin