Hopp til hovedinnhold


UNN dropper endringer i ambulansetjenesten

Endringer ville ført til betydelig økning i responstidene, skriver Nordlys.

Les også pressemelding hos UNN: – Mer langsiktige endringer i ambulansetjenesten
Sintef: UNN HF er i dag er langt fra å oppfylle de nasjonale normene for prehospital responstid for ambulansetjenesten. Det vil være begrenset netto økonomisk effekt av å legge ned enkeltstasjoner. 

I en pressemelding tirsdag skriver UNN at det på kort sikt ikke er mulig å redusere antall ambulansestasjoner uten at dette fører til betydelig økning av responstidene. Dermed beholdes antallet ambulansestasjoner.
 Men bare på kort sikt. 

Utredning etter styrebeslutning

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ga i forbindelse med behandling av budsjettet for 2015 tilslutning til at aktiv pasientbehandling kan prioriteres noe høyere og beredskap noe lavere i forhold til hverandre enn tidligere. På bakgrunn av dette fikk ledelsen i Akuttmedisinsk klinikk  i oppgave å utrede mulige endringer i ambulansetjenesten.
Utredningen viser at det på kort sikt ikke er mulig å redusere antall ambulansestasjoner uten at dette fører til betydelig økning av responstidene i de områdene som er vurdert.
Les også: Ambulansetjenesten må lyttes til 

- Fremmer ikke forslag

- Akuttmedisinsk klinikk har levert en grundig utredning til meg. Med disse faglige analyser og fakta på bordet, er det min vurdering at en reduksjon av antall bilambulansestasjoner på kort sikt ikke er aktuelt. Det ville medføre uakseptabel økning av responstidene og brudd med prinsippet om at UNN skal gi likeverdige tilbud til befolkningen, sier administrerende direktør Tor Ingebrigtsen i pressemeldingen.
Direktøren kommer ikke til å fremme forslag om endringer i ambulanseberedskapen for styret, og det er dermed ikke nødvendig å sende saken på høring til kommunene som opprinnelig planlagt, står det i pressemeldingen.
UNN varsler samtidig at det vil bli endringer på sikt.
Les mer om saken hos Nordlys