Hopp til hovedinnhold


UNN-bekymring til topps i HOD – departementsråden griper inn

Toppledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) griper nå inn i situasjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), ifølge Dagens Medisin.

 I sommer hadde HOD et eget møte om bekymringene for situasjonen ved UNN.
Departementsråden: – Alvorlig
Varsler om fryktkultur, dårlig meldekultur, høyt konfliktnivå og tilsynssaker som ikke håndteres riktig, har preget sykehuset i lang tid. I 2012 fikk UNN-ledelsen sterk kritikk av Legeforeningen for å håndtere varsling om kritikkverdige forhold på en dårlig måte. Legeforeningen har gjentatte ganger tatt dette opp i årenes løp.
Nylig fikk UNN kraftig kritikk av Helsetilsynet for måten sykehuset håndterte situasjonen der en hardt skadet pasient døde etter kort tids behandling i akuttmottaket og på operasjonsstua på sykehuset i Tromsø, i 2013.

I juni så departementsråd Bjørn-Inge Larsen seg nødt til å innkalle til et møte, der også Helse Nord-ledelsen, Statens helsetilsyn og Fylkesmannen ble kalt inn.
Foruten Bjørn Inge Larsen, var departementet representert på møtet med to ekspedisjonssjefer og to avdelingsdirektører.

 Det var etter å ha mottatt en bekymringsmelding direkte fra fylkesmannen i Troms, at Bjørn-Inge Larsen grep inn.

– Bekymringsmeldingen var av en slik karakter at jeg så det som naturlig å invitere til et møte, der også ledelsen i Helse Nord deltok, skriver Larsen i referatet fra møtet.

I møtet ble det tatt også tatt opp at UNN ikke responderer på henvendelser fra tilsynsmyndighetene. Til dette sier Larsen:

– Ingen sykehus kan la være å forholde seg til tilsynsmyndighetene.

Les mer om saken hos Dagens Medisin