Hopp til hovedinnhold
Foto: Universitetet i Stavanger


UiS søker etter professor/førsteamanuensis i prehospital akuttmedisin

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som professor/førsteamanuensis i prehospital akuttmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Fagområdet for stillingen er prehospital akuttmedisin og den som ansettes vil hovedsakelig være tilknyttet masterprogrammet i Prehospital Critical Care (PHCC).

Det vil også være aktuelt med arbeidsoppgaver ved bachelorprogrammet i Paramedisin. Det er et særskilt behov for å styrke kompetanse og kapasitet innen forskningsmetode og veiledning av masteroppgaver.

Undervisning i grunnleggende og anvendte forskningsmetoder, veiledning av master- og PhD-studenter og ansvar for studieprogrammets masteroppgaveemne vil inngå i stillingen.

I tillegg vil det være aktuelt å fungere som mentor for studenter i forbindelse med kritisk vurdering av vitenskapelige publikasjoner. Master i PHCC er en internasjonal master og programmet undervises på engelsk.

Den som ansettes skal hovedsakelig bidra til utvikling av fagmiljøet, undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultater innenfor relevante forskningsområder ved avdelingen samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Det forventes at den som ansettes initierer, skaffer ekstern finansiering til, leder og gjennomfører større forsknings- og utviklingsprosjekter.

Vedkommende vil også lede an i utvikling og bruk av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.