Hopp til hovedinnhold


Universitetet i Stavanger samler tre yrker i en master

Som første universitet i Europa, har UiS laget en master i akuttmedisin for både leger, sykepleiere og ambulansearbeidere, melder Stavanger Aftenblad.

Vi møter to av studentene som har begynt på det flunkende nye studiet: 29 år gamle Karin Jonassen og 25 år gamle Mats Lunde.

Mats var ferdig utdannet lege i vår og har arbeidet i ambulanse som student, Karin har fagbrev som ambulansepersonell, en bachelor i ernæring og 12 års erfaring i ambulansefaget.

- Jeg tar studiet for å utvide kompetansen min og fordi en mastergrad gir en langt større yrkesmulighet etterpå, sier Karin Jonassen. Ved siden av studiet jobber hun 100 prosent i ambulansetjenesten.

Hun tenker langt fram. I det fjerne blinker både muligheten til å ta mer utdanning for å kunne bli redningsmann på helikopter eller ta en doktorgrad.
Mats Lunde sier masteren i prehospital akuttmedisin styrker hans posisjon i konkurransen om legejobber. Han studerte medisin ved NTNU i Trondheim, og det var også der han jobbet i ambulansetjenesten.
- Som lege har jeg lært mye teori, men en er ikke forberedt på den situasjonen en møter ute i felten, sier han.

Akuttmedisin i rask utvikling

Det er etter- og videreutdanningsenheten ved Universitetet i Stavanger, UiS, og Stiftelsen Norsk Luftambulanse som står bak studiet. Det første kullet masterstudenter blir fullt og helt finansiert av Norsk Luftambulanse.

– I dag har ikke leger og sykepleiere som arbeider utenfor sykehuset, noen spesialisering i akuttmedisin. Det er også behov for en utdanning som styrker kompetansen til ambulansearbeiderne. Vi ser at grunnkompetansen ute ikke holder tritt med utviklingen. Kompleksiteten i behandlingstilbudet utvikler seg fort, sier Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Les mer om saken hos Stavanger Aftenblad