Hopp til hovedinnhold


Unge tilkaller ambulanse betydelig mer enn eldre

SVERIGE: De som er født på 80- og 90-tallet er storforbrukere - også ved mindre alvorlige skader. – Det handler om at man ikke tar hånd om sin neste i like stor grad, sier Paul Håkansson, avdelingsssjef for ambulansen ved Blekingesjukhuset til Expressen.
De seneste årene har trykket på ambulansetjenesten økt kraftig. Det skyldes en større andel unge som velger å ringe ambulansen selv ved mindre skader, som for eksempel en forstuet tå.
At den yngre skaren velger å plukke opp telefonen og ringe SOS har ifølge Håkansson en forklaring.
– I stedet for å hjelpe hverandre med mindre skader velger man å ringe 112. Før var ambulansen siste utvei, nå er det ikke slik lengre, sier Håkansson.

Redde for å gjøre feil

Noen ganger handler det også om alvorlige skader og sykdommer. Håkansson tror at det er tegn i tidne på at man ikke tar hånd om sin neste som før.
– Da blir helsetjenesten en instans som mange henvender seg til for å få menneskelig omsorg, sier han.
Det økte trykket får konsekvenser. Når det kommer inn flere samtaler til SOS blir det mindre tid på hver hendelse.
I en del tilfeller er man redd for å gjøre feil og bli anmeldt av pasienten siden alt må gå så fort.
– SOS-personell og ambulansearbeidere er på sin side i høyere grad redde for å gjøre feil. De vet at dagens pasienter er beleste og raskere til å anmelde feil, ifølge Håkansson.

Tar opp tid fra akutte tilfeller

Risikoen er der for at de som ringer med mindre skader opptar verdifull tid fra mer akutte tilfeller. Derfor håper  Mats Berggren, som er virksomhetssjef på akuttklinikken på Blekingesjukhuset, at flere ringer helserådgivningen 1177.
Les mer om saken hos Expressen