Hopp til hovedinnhold


Unge designere hindrer livstruende nedkjøling

Øystein Helle Husby, Per-Johan Sandlund og Linda Natalia Tunheim har utviklet en pumpe som hindrer nedkjøling av skadde pasienter, slik at de ikke blør til døde. Nå er designerne blant vinnerne i designkonkurransen Unge talenter 2015, melder Pressenytt.

Det samfunnsnyttige prosjektet WARM, et produkt som faktisk kan redde liv.
– I løpet av studietida ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) kom vi i kontakt med selskapet Otivio, som hadde jobbet med å øke blodgjennomstrømmingen i skadde pasienter ved hjelp av pulserende vakuum. Otivio ønsket å se på hvordan denne teknologien kunne behandle alvorlig nedkjølte pasienter, og dette var grunnlaget for prosjektet. Vår jobb besto i å finne en måte å bruke denne teknologien til å behandle hypotermi eller nedkjøling ved blødninger, sier AHO-student Øystein Helle Husby.
Husby og medstudentene designet en innretning som bruker pulserende vakuum og varmeteknologi for å øke sirkulasjonen samt aktivt varme opp blodet. Behovet for et slikt produkt er betydelig. Blødende pasienter havner raskt i en ond sirkel, der blodtap fører til nedkjøling og koagulasjonssvikt.
– Vi innså raskt at dette er en alvorlig trussel som ikke er adressert. Det finnes per i dag ikke ordentlig utstyr for å holde pasienter varme på skadestedet. Eksisterende løsninger er enten for dårlige eller krever kirurgiske inngrep på stedet. Ingen av variantene fungerer godt nok, sier Husby.
Studentene fikk råd og støtte fra eksperter på traumekirurgi, leger i Leger uten grenser og fagfolk i Norsk Luftambulanse. Resultatet har vakt oppsikt.
Les mer om saken hos Pressenytt