Hopp til hovedinnhold


Undrende til dobbeltrolle

Etter vedtaket om at ambulansetjenesten får bygge garasjer i sentrum, stilte Ingrid Mellem spørsmål om ordførerens dobbeltrolle, ifølge Opdalingen.
– Planløshet har kjennetegnet denne saken, og derfor vil jeg utsette saken, sa Sigmund Fostad fra Høyre da kommunestyret i Oppdal behandlet saken om bygging av garasjer.
– Nå går toget, sa Arnt Gulaker, Ap.
Med ordfører Ola Røtvei i førersetet sa flertallet ja til at kommunen låner penger for å bygge garasje for ambulansene.
Samtidig er han styreleder i Oppdal Distriktsmedisinsk senter, hvor Ingrid Mellem er styremedlem. Hun sendte brev til kommunestyret hvor hun sier fra seg vervet.
– Jeg opplever at beslutninger blir tatt av styreleder i forkant av at sakene drøftes i styret. Jeg vil være beslutningstaker og ikke sandpåstrøer, sier Mellem.
Trosset legene
Tross hennes brev sa politikerne ja til etablering i sentrum. Hun mener det er uheldig å bygge i et skole- og boligområde hvor det ikke er muligheter for utvidelser og eventuell plass for helikopter å lande.
– Jeg stiller spørsmål om ordførerens dobbeltrolle i denne saken. Når vi kommer på styremøtene er sakene i realiteten avgjort på forhånd. Jeg kan ikke sitte i et styre uten å ha reell mulighet til å påvirke, sier Mellem. På nyåret må kommunestyret velge nytt medlem.
Les mer om saken hos Opdalingen